علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران شد.

  تقی پور، حبیب کاشانی، علیرضا دبیر، سلطانی فر و انصاری اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر هستند.

بر اساس این گزارش، دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا شد و در شورای قبل هم رسول خادم رئیس این کمیسیون بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات