سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در برخی از مناطق با کمبود مدرسه دولتی مواجه هستیم، وعده داده است که دانش آموزان را برای ادامه تحصیل به مدارس غیردولتی معرفی کرده و بودجه آن را آموزش و پرورش پرداخت می کند و این طرح نیز اختصاص به دانش آموزان خاص ندارد و هیچ گزینشی نیز انجام نمی شود.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی در حاشیه اجلاس سراسری سرپرستان پردیس ها، مراکز آموزش عالی و مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان که روز سه شنبه در پردیس شهید چمران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که در برخی مناطق اعلام شده است که معلم کم دارند، اگفت: ممکن است در بعضی مناطق با کمبود معلم مواجه باشیم که از طریق پرداخت اضافه کاری برای معلم موجود، جبران می کنیم.

وی در خصوص خرید ظرفیت خالی مدارس غیرانتفاعی گفت: هنوز دستورالعمل آن را ننوشتیم اما یک سیاست است که در کمیته «توسعه مشارکت در آموزش و پرورش» قطعی کردیم؛ باید دستورالعمل برای سال آینده تدوین شود. این طرح به این شکل است که در برخی مناطق که فضا کم است و تعداد مدارس دولتی به اندازه دانش آموزان نیست، دانش آموز می تواند با معرفی آموزش و پرورش در یک مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کند و هزینه آن را آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد.

فانی ادامه داد: این موضوع مربوط به دانش آموز خاصی نیست و هیچ گزینشی نیز انجام نخواهد شد بلکه بستگی به نیاز ما دارد.

سرپرست آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره وضعیت مدارس قرآنی توضیح داد: در آخرین جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش درباره مدارس قرآنی مذاکره و مقرر شد که پژوهشی در میزان اثربخشی این مدارس صورت گیرد و به دنبال آن در عمق بخشی کار در مدارس قرآنی، گام برداریم. ضمن آنکه تمام اقداماتم بر مبنای پژوهش و نظارت کارشناسی انجام خواهد شد، و در این دو ماه کار در وزارت تمامی اقداماتم بر اساس نظرات کارشناسی کار می کنم.

وی همچنین درباره اخذ شهریه در مدارس هیئت امنایی گفت: طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در مدارس هیئت امنایی که اولیا جزو هیئت امنا هستند، برنامه ها و فعالیت هایی بیش از برنامه های متعارف به مدرسه ارائه می شود و هزینه را اولیا می پردازند. هزینه ها را اولیا که نماینده هیئت امنا هستند، تعیین می کنند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص ثبت نام دانش آموزان بدون شناسنامه در مدارس اظهار داشت: دانش آموزی که شناسنامه ندارد در مدرسه ثبت نام می شود اما چون باید برای وی کارنامه صادر شود حتما باید شناسنامه خود را به مدرسه ارائه دهد.

به گفته فانی، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، به مدیران مدارس اجازه داده می شود که دانش آموزان را بدون شناسنامه ثبت نام کنند اما باید در مهلتی معین، شناسنامه خود را ارائه دهند.

فانی در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش چه برنامه ای برای خانواده هایی که اجازه تحصیل به فرزندان خود را نمی دهند، پیش بینی کرده است، گفت: مواردی در برنامه چهارم توسعه پیشنهاد شد و مجلس تصویب کرده است منتها در سال های گذشته اجرا نشده است؛ اگر لازم باشد، این مصوبه برنامه چهارم را تسری می دهیم و از طریق قوه قضاییه دنبال می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات