رئیس شورای شهر تهران دستور سریع مناسب سازی ساختمان شورا برای تردد معلولان و جانبازان را صادر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، در آخرین ساعات جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران گزارش مناسب سازی معابر شهری ویژه معلولان و جانبازان مطرح شد.

محمد کریمیان اقبال مدیرکل طرح و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تشکیلات مناسب سازی معابر شهری در دو فاز درون شهرداری و سایر سازمانها تعریف تشکیلاتی شده است، گفت: بخشی از سازمان آب، بهزیستی، بنیاد شهید، سازمانهای مردم نهاد و وزارت کشور در تشکیلات حضور و فعالیت دارند.

وی از مطالعه فضاهای عمومی و آسیب شناسی مناسب سازی شهری در سالهای ۸۴ تا ۸۷ خبر داد و گفت: این آسیب شناسی در سه محور حقوقی، فنی و اجتماعی بررسی شد که نتیجه آن عدم وجود ضوابط و مقررات و عدم هماهنگی ها و بی اطلاعی سازمانهای مردم نهاد از مباحث فنی بود. این کارشناس مناسب سازی شهری چندین دستورالعمل مناسب سازی برای ساختمانهای عمومی شهرداری در ۱۲ جلد و اجرای طرح نظارت بر فضاهای شهری در ۳۴ میدان تهران و بررسی ممیزی و اجرایی ۲۰۰ ساختمان شهرداری و پارک ها و معابر را از اولویت های ستاد مناسب سازی شهرداری تهران اعلام کرد.

در این جلسه مجتبی شاکری عضو روشندل و جانباز شورای شهر تهران با تشکر از اقدامات انجام شده گفت: همین صحن شورای شهر مناسب سازی نیست و باید جامعه هدف را وسیعتر ببینید چرا که حتی کودکان و سالمندان هم به مناسب سازی شهری نیاز دارند.

وی گفت: امروز موضوع مناسب سازی شهری بعد از بحث امارت عین الدوله مطرح شد در صورتی که این موضوع بسیار مهم بود بنیاد شهید هم گفته است ۴ سال مجامع بین المللی منتظر گزارش مناسب سازی شهری هستند. شما بروید با دوربین فیلمبرداری از جاهایی که مناسب سازی شده اند فیلمبرداری کنید و خواهید دید که بسیاری از موارد موجب سقوط جانباز می شود.

پس از صحبتهای شاکری، احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران دستور داد تا ساختمان شورای شهر تهران برای تردد معلولان و جانبازان مناسب سازی شود.

در ادامه این نشست اسماعیل دوستی طی انتقادی از مدیریت روزنامه همشهری گفت: این روزنامه حرفه ای اداره نمی شود و مردم برای تبلیغات آن را می خرند که باید این موضوع را به شهردار تهران رسماً اعلام کنید تا تغییری انجام شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات