رئیس پلیس کشور گفت: برای برخورد با جرایم سازمان یافته در کشور ساختار لازم موجود است اما اراده کافی وجود ندارد.

به گزارش افکارنیوز ، سردار اسماعیل احمدی مقدم اظهار داشت: در کشور جرم مواد مخدر در سایر جرایم سازمان یافته تجمیع نشده است و در حوزه برخورد با مافیا مواد مخدر براساس سند کلی نظام در امر مبارزه پلیس مبارزه با مواد مخدر راه اندازی و وظیفه برخورد را برعهده دارد. سایر جرایم سازمان یافته کشور نیز به این پلیس واگذار نشده است.

وی ادامه داد: جرایم سازمان یافته به دلیل اینکه غیر مشهود است در صورت ارجاع پرونده هایش از سوی مقام قضایی به پلیس تخصصی ارجاع و پیگیری می شود.

رئیس پلیس کشور با اعلام اینکه برای جرایم سازمان یافته مشکلی وجود ندارد، تاکید کرد: پلیس هیچ مشکل ساختاری برای برخورد ندارد و به نظر می رسد تنها مشکل اراده در کشور و ورزش وجود دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات