یک جامعه شناس گفت: چهره زنان با استفاده از قلیان مخدوش می شود.

به گزارش افکارنیوز، رویا نوری، یک جامعه شناس در خصوص مصرف قلیان بین زن و مرد اظهار داشت: تبعات منفی و خطرات مصرف قلیان ثابت شده که مشکلات ریه به وجود می آورد در واقع مصرف قلیان از مصرف سیگار خطرناک تر بوده و افراد متخصص ضرر و ناسالم بودن مصرف قلیان ارزیابی کردند.

وی افزود: باید جایگاه ناسالم مصرف قلیان در جامعه فرهنگ سازی شود و همه بدانند که مانندسیگار که برای ریه سرطان زا است این امر نیز به این شکل است در حقیقت اطلاعات وجود دارد ولی به دانش تبدیل نشده و افراد در این خصوص آگاهی ندارند.

نوری بیان کرد: کار فرهنگی و الگوسازی رفتاری در خصوص مصرف قلیان باید صورت گیرد و موضوعی جایگزین این امر شود تا اوقات فراغت جوانان پر شده و کسی تصور کند که مصرف قلیان رایج و عادی است. چرا که اکنون زنان برای اینکه خود را با مردم هموار و یکسان بدانند به مصرف قلیان روی آورند و به دلیل اینکه مشکل قانونی ندارد هر روز و اکثر اوقات از آن استفاده می کند.

* مصرف قلیان دروازه ای برای روی آوردن به مواد مخدر


این جامعه شناس با اشاره به اینکه مصرف قلیان دروازه ای برای روی آوردن به مواد مخدر و پاسخ مثبت به استفاده از حشیش است، افزود: با مصرف قلیان چهره از آن لطافت و زیبایی خارج شده و تغییر یافت و مخدوش می شود بنابراین دختران و پسران باید بدانند که مصرف قلیان عوارض بهداشتی داشته و چهره و جایگاه آنها را تغییر خواهد داد.

نوری بیان کرد: باید دید که مصرف قلیان چه چیزی را ثابت می کند؛ زنان و مردان با مصرف قلیان بسیاری از مرزها را می شکنند و اثار جبران ناپذیری را بر سلامت خود وارد می کنند که آسیب پذیر بودند زنان در این زمینه بیشتر از مردان است.

وی در خصوص صحبت های اخیر در راستای تبعیض قائل نشدند بین زن و مرد د رمصرف قلیان اظهار داشت: باید هر دوی آنها در این خصوص منع شوند چرا که سلامت مصرف است و باید از آن دفاع کنیم. در حقیقت مشکل ریه و تنفسی را برای افراد به وجود می اورد و به مرور وابستگی ایجاد می کند که این وابستگی با وجود توتون و تنباکوی جدید خطرناک و وجوه روانی دارد.

این جامعه شناس گفت: سلامت شوخی بردار نبوده و تبعیض در خصوص جنسیت وجود ندارد و همه باید از این امر منع شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات