شایعه آدم خواری مردی ۳۷ساله که ۱۵پسرو دختربچه ها را به قتل رسانده سپس آنها را خورده بود با اعلام نظر پزشکی قانونی به طور کامل رد شد.

به گزارش افکارنیوز ، شایعه آدم خواری مردی ۳۷ساله که ۱۵پسرو دختربچه ها را به قتل رسانده سپس آنها را خورده بود با اعلام نظر پزشکی قانونی به طور کامل رد شد.

روز۲۳مهرماه سالجاری مردی سیاه چرده در یکی از خیابان های شهرری به پسر جوانی پیشنهادی داد که تعجب وی را در پی داشت. وی به این نوجوان گفت در صورت گرفتن پول از وی می تواند وی را بکشد و گوشت تنش را کباب کند و بخورد، این مرد در ادامه گفت که تاکنون ۱۵پسر و دختر دیگر را به قتل رسانده و گوشتشان را خورده است.

با این ادعای مرد سیاه چرده پسرنوچوان ماجرا به مرکز۱۱۰گزارش داد و تیمی از کلانتری شهرری سریع خود را رساتد و این مرد را دستگیر کرد. مرد۳۷ساله که حسین نام دارد در بازجویی های پلیس همان ادعاهایش را نکرار کرد و با حالتی توهم انگیز گفت پسرها و دختر هایی را که خانواده نداشته اند را خفه کرده و گوشتشان را کباب کرده و خورده است!

با ادعاهای عجیب حسین پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و با توجه به اظهارات ضدونقیض این مرد، وی با دستور قاضی برای انجام تست روانی به پزشکی قانونی منتقل شد و روز گذشته نتیجه این تست مشخص شد. حسین در طول تست های روانی به روانپزشکان و روانشناسان گفت که مرد پولداری است و چندین میلیارد پول دارد و برای خوردن بچه ها از آنها پول گرفته است.

در پایان این تست مشخص شد وی دارای بیماری اسکیزو فرنی است و همه اظهاراتش توهمی بیش نبوده است که بنابراین احتمال می رود وی به دستور قاضی پرونده برای درمان به تیمارستان منتقل شود.

بنابر گزارش خبرنگار ما این پرونده با اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر مجنون بودن مرد۳۷ساله در حال بسته شدن است و طرح آدم خواری از سوی این مرد که در یکی از روزنامه ها انتشار یافته بود و باعث ایجاد شایعاتی در این رابطه شده بود به طور کل رد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات