معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، محمدحسن زاده گفت: افرادی که قبل از تاریخ (۱۳۸۵/۵/۷) در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی کرده باشند، مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی بوده و از پرداخت حق بیمه دوران سربازی معاف می شوند.

وی افزود: همچنین آن دسته از متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه آنان منطبق با شرایط فوق نیست، از شمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی خارج و احتساب سوابق مدت خدمت موردنظر این قبیل افراد، موکول به داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه پرداز بودن در زمان ارائه تقاضا و پرداخت حق بیمه متعلقه خواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات