دبیر و سخنگوی کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران گفت: اولین کمیته کاهش آلودگی هوا با رویکرد ملی با همکاری دستگاه ها سه شنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز ، هادی حیدر زاده، دبیر و سخنگوی کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران هوای تهران امروز در شرایط سالم قرار داشت که امیدواریم با وجود پیش بینی بارندگی شرایط سالم به همین منوال تا هفته آینده ادامه یابد. در واقع هوای پایتخت امروز در شرایط سالم است.

وی با بیان اینکه این هفته کمیته کاهش آلودگی هوا با حضور وزرا و شهردار برگزار خواهد شد که دو هفته یکبار جلساتی خواهیم داشت و در آن پیشنهادات ارائه می شود، ادامه داد: سه شنبه ۴ بعدازظهر اولین کمیته کاهش آلودگی هوا برگزار خواهد شد که امیدواریم تعامل خوبی با دستگاه ها باشد.

* برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تبدیل به قانون شود

دبیر کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران بیان کرد: امیدواریم کمیته کاهش آلودگی هوا در سطح ملی ارائه شده و فعالیت خود را ادامه دهد. همچنین انتظار داریم که برنامه جامع آلودگی هوا تبدیل به قانون شود چراکه این موضوع قبلاً رای نیاورده است و معلق ماند.

حیدرزاده در خصوص کاهش تعداد درختان خیابان ولی عصر که عمدتا به خاطر قطع آنها رخ داده، گفت: این موضوع مربوط به شهرداری است که البته باید در خصوص این امر ابتدا باید گزارشی تهیه و بعد صحبت کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات