مدیرعامل نظارت ومدیریت تاکسیرانی شهر تهران گفت: نرخ های کرایه تاکسی درسال ۹۲ پیش از عید به فرمانداری ارائه شد و آنها نیز قول دادند در اسرع وقت نرخ های جدید را بررسی کنند.

میثم مظفر با بیان این که افزایش ۳۰ درصدی کرایه های تاکسی که به تصویب شورای شهر تهران رسیده هنوز ابلاغ نشده است گفت: مسافرانی که کرایه اضافه از آنها گرفته شده است با اعلام پلاک تاکسی به سامانه ۱۸۸۸، تخلفات تاکسیرانان را اعلام کنند تا به صورت ویژه توسط هیات نظارتی به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: با متخلفان برخورد قانونی می شود و حتی امکان ابطال پروانه کار رانندگان تاکسی هم وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تاکید کرد: گزارشی درباره افزایش تخلفات رانندگان تاکسی در سال وجود ندارد و تعداد رانندگانی که بیش از نرخ های مصوب کرایه دریافت می کنند نسبت به کل جامعه رانندگان تاکسی بسیار ناچیز است.

مظفربا بیان این که پس از تایید نرخ های جدید توسط فرمانداری برچسب های جدی نرخ ها چاپ و در تاکسی ها نصب می شود گفت: نرخ های مصوب پیش از عید به فرمانداری تحویل داده شده و در جلسه ای که در فرمانداری برگزار شد آنها قول دادند که در اسرع وقت اقدام لازم را در این رابطه انجام دهند.

با آغازسال جدید برخی از رانندگان تاکسی گردشی پیش از ابلاغ نرخ های کرایه های تاکسی در سال ۹۲ اقدام به افزایش ۳۰ درصدی کرایه ها کردند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات