معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به هنرمندان و نویسندگان از افتخارات سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: هنرمندان و نویسندگان با معرفی صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.

به گزارش افکارنیوز ، محمد حسن زدا مسائل مطرح شده در رابطه با توقف خدمت رسانی تأمین اجتماعی به هنرمندان و نویسندگان را بی اساس دانست و گفت: استفاده کنندگان از این قانون بخشی از حق بیمه را شخصاً پرداخت می کنند و مابه التفاوت حق بیمه این عزیزان نیز از طریق صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: به دنبال تأخیر صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در پرداخت مابه التفاوت حق بیمه هنرمندان و نویسندگان و ایجاد بدهی در این حوزه؛ سازمان تأمین اجتماعی علی رغم مساعدت و تذکر مکرر در این زمینه به ناچار محدودیت های مقطعی در رابطه با پذیرش افراد جدید ایجاد کرد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بدهی صندوق مذکور بابت بیمه هنرمندان و نویسندگان را بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: درحال حاضر با حصول توافقات اولیه و پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان از این بدهی، محدودیت های ایجاد شده نیز درحال رفع است و هنرمندان و نویسندگان مورد تأیید صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان مطابق با روال معمول از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند خواهند شد.

زدا با تاکید بر اینکه بروز این مشکل ناشی از عدم پرداخت حق بیمه از سوی صندوق اعتباری بوده است، افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای خدمت رسانی به هنرمندان و نویسندگان از هیچ گونه همراهی و کمکی دریغ نمی ورزد و امیدواریم با عمل کردن صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان به تعهدات خود درقبال این عزیزان شاهد تداوم خدمت رسانی تأمین اجتماعی به هنرمندان باشیم. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات