معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی جزئیات قانون بازنشستگی در مورد سه گروه افراد با کمتر از ۱۰ سال سابقه که شاغل و در قید حیات بوده، بیمه شدگانی که فوت شده و کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و نیز شاغلینی که کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از آن پرداخت حق بیمه داشته و قصد خرید سابقه بازنشستگی خود تا ۳۵ سال را دارند، تشریح کرد.

به گزارش افکارنیوز ، محمدحسن زدا در مورد بازنشستگی افرادی که در قید حیات و شاغل هستند و کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند، اظهار کرد: آقایان با سن حداقل ۶۰ سال و خانم ها با حداقل ۵۵ سال سن می توانند با پرداخت ما به التفاوت سابقه خود تا ۱۰ سال، به ازای ۱۰ روز حقوق دریافت کنند.

وی با اشاره به گروه دوم یعنی بیمه شدگانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و فوت کرده اند نیز، بیان کرد: در مورد این افراد قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی از سوی دولت، به این افراد با توجه به میزان سال پرداخت حق بیمه به بازماندگان واجد شرایطشان حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

وی افزود: پرداخت حقوق به بیمه شدگانی که شاغل و در قید حیات بوده و کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب و ابلاغ شده و بار مالی آن نیز با توجه به اینکه توسط خود بیمه شده پرداخت می شود، تامین شده است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه شدگانی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و فوت شده اند نیز اظهار کرد: در مورد این گروه فرد بیمه شده فوت کرده و منابع مالی طرح باید توسط دولت تامین شود بنابراین منتظر تامین منابع مالی آن از محل یک ده هزارم افزایش حق ثبت اموال غیر منقول از دفاتر اسناد رسمی هستیم.

وی ادامه داد: تا کنون بیمه شدگانی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند با توجه به کسری سابقه حقوق بگیر نبوده و اکنون قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی طرح به این دسته از افراد حقوق پرداخت کند.

زدا در پاسخ به اینکه آیا بیمه شده ای که فوت کرده و کمتر از ۱۰ سال پرداخت حق بیمه داشته است می تواند ما به التفاوت پرداخت حق بیمه اش تا ۱۰ سال و یا بیشتر را پرداخت و به ازای ۱۰ سال و یا بیشتر از آن حقوق دریافت کند، بیان کرد: امکان خرید بازنشستگی توسط افراد فوت شده امکانپذیر نیست و تنها افراد شاغل می توانند سابقه بازنشستگی خود را خریداری کنند؛ بنابراین بازماندگان واجد شرایط متوفی تنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه توسط فر د فوت شده که کمتر از ۱۰ سال بوده می توانند حقوق دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد خرید سابقه شاغلینی که در قید حیات هستند نیز اظهار کرد: این افراد چه کمتر از ۱۰ سال و چه بیشتر از آن حق بیمه پرداخت کرده باشند می توانند تا ۳۰ و ۳۵ سال سابقه خود را خریداری و حقوق بازنشستگی دریافت کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات