دبیر انجن علمی روانشناسی بالینی افسردگی را سرماخوردگی روانی عنوان و عدم لذت از چیزهای لذت بخش پرخوابی و کم خوابی، کم اشتهایی و پراشتهایی و نگرش منفی نسبت به خود، محیط و آینده را مهمترین نشانه های افسردگی بیان کرد.

به گزارش افکارنیوز ، مهرداد کاظم زاده عطوفی با اشاره به شیوع بالای افسردگی در جهان گفت: افسردگی اختلال روانی شایعی است که از آن به عنوان سرما خوردگی روانی یاد می کنند. این موضوع نشان می دهد که افراد در طول زندگی خود مکرراً این مسئله را تجربه می کنند.

دبیر انجمن علمی روانشناسی بالینی اظهار داشت: غمگینی، هیجانی طبیعی است که وقتی دچار ناکامی می شویم یا عزیزی را از دست می دهیم آن را تجربه می کنیم. اگر مدت زمان این حالت خلقی طولانی و به علائم دیگری منجر شود. آن وقت باید به وجود افسردگی در خودمان شک کنیم.

وی گفت: افسردگی شایع ترین اختلال روانپزشکی است که در رتبه نخست اختلالات روانی قرار دارد.

کاظم زاده عطوفی تصریح کرد: وقتی فرد دچار افسردگی می شود عملکرد شخصی، اجتماعی، حرفه ای و جسمی او تحت الشعاع قرار می گیرد.

وی افزود: با افسردگی دچار تغییرات شناختی می شویم و در مدل ارتباطی مان تغییراتی به وجود می آید که می تواند عملکرد شغلی و اجتماعی مان را تحت تأثیر قرار دهد.

این متخصص بهداشت روان با اشاره به «افسردگی اساسی» در بین انواع افسردگی ها گفت: واژه اساسی به معنی خطرناک نیست. مهمترین علامت بروز این اختلال خلق افسرده است.

وی افزود: اگر کسی بگوید ته دلم شاد نیست در واقع افسرده است. هر چند که علائم دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که برای تشخیص گذاری لازم است.

کاظم زاده عطوفی تصریح کرد: عدم لذت از چیزهایی که قبلاً لذت بخش بوده اند، پرخوابی و کم خوابی، پراشتهایی و کم اشتهایی و ذهنیت منفی نسبت به خود، محیط و آینده مهمترین پیامد افسردگی است.

وی خاطرنشان کرد: نباید فکر کنیم که افراد کم اشتها و آنهایی که دچار کم خوابی می شوند افسرده اند چرا که در برخی افراد این اختلال، خود را به صورت پرخوابی و پراشتهایی نشان می دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات