وزیر بهداشت گفت: اینکه می گویند سهم سلامت ایرانیان از درآمد ناخالص ملی ۵.۶ درصد است را من قبول ندارم و زیر ۴ درصد است، سرانه درمان حتی در کشورهای اطراف ما نیز ۱۰ برابر ایران است.

به گزارش افکارنیوز ، حسن قاضی زاده هاشمی گفت: مهمترین کار برای اصلاح و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در کشور این است بتوانیم سرانه درمان را اصلاح کنیم و در کنار آن مدیرت و نظارت بر ارائه خدمات هم که وظیفه وزارت بهداشت است باید اصلاح شود. اگر بتوانیم این دو کار را همزمان و به موازات هم انجام دهیم، مشکلات حوزه سلامت حل می شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که برای اصلاح سرانه درمان در کشور چه اقداماتی انجام شده است، توضیح داد: گروهی از کارشناسان با مدیریت دکتر دانش جعفری در حال بررسی و جمع بندی سهم مطلوب سلامت از درآمد ناخالص ملی هستند که بعد از اتمام کار کارشناسی اعلام می کنند. در گذشته نیز هم در زمان وزارت دکتر دستجردی و هم در ادامه در دوره وزارت دکتر طریقت کارهای کارشناسی بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است، سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه کارشناسی های قوی دارد.

وی ادامه داد: حتی نظر ما این است که افزایش سرانه درمان در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد بلکه در اختیار بیمه ها قرار گیرد تا بتوانند بهتر خرید خدمت کنند و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بالاتر برود.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی اکنون چقدر است، گفت: برخی می گویند سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی اکنون ۵.۶درصد است اما من قبول نداریم، به نظر من سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی کمتر از ۴ درصد است و از نظر سرانه درمان نیز نه تنها از کشورهای پیشرفته دنیا حتی از کشورهای اطرافمان هم بسیار عقب تر هستیم. سرانه درمان در این کشورها چند ۱۰ برابر ایران است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: بالاخره این کشورها به سلامت مردمشان اهمیت داده اند و این موضوع را در اولویت کاری قرار داده اند اما ما از این نظر کوتاهی کرده ایم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات