معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه هیچ داروخانه ای از این سازمان طلب ندارد، گفت: مطالبات داروخانه های طرف قرارداد تأمین اجتماعی مطابق با قانون پرداخت می شود.

به گزارش افکارنیوز ، علی روحبخش اظهار کرد: براساس قانون، این سازمان دو هفته پس از دریافت اسناد پزشکی از داروخانه ها ۶۰ درصد مطالبات آنان را می پردازد و برای ۴۰ درصد باقی مانده نیز براساس قانون سه ماه مهلت تعیین شده است.

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر تمامی مطالبات مربوط به تیرماه داروخانه ها پرداخت شده است، افزود: ۶۰ درصد مطالبات ماه های مرداد و شهریور سال جاری نیز به داروخانه های طرف قرارداد پرداخت شده و اسناد مهرماه نیز درحال دریافت است.

روحبخش وضعیت پرداخت مطالبات به داروخانه ها را طی ۱۵ سال گذشته بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مطالباتی که مسئولین برخی از داروخانه ها مطرح کرده اند، ناشی از عدم اطلاع از قانون است و در مواردی ۴۰ درصد باقی مانده مطالبات مربوط به مرداد و شهریور و همچنین مربوط به مهرماه که هنوز بررسی و قطعی نشده اند را به عنوان طلب از تأمین اجتماعی مطرح کرده اند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات