سخنگوی دولت گفت: امروز نیروی انتظامی نمی تواند با بهره گیری از روش های سنتی جوابگوی نیازهای جامعه باشد و برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و انتظامی نیازمند استفاده از پلیس های تخصصی است.

به گزارش افکارنیوز ، نوبخت در نخستین همایش ملی مدیریت انتظامی با اشاره به مفهوم امنیت ملی از مناظر مختلف، امنیت را در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی دانست و با توجه به سند چشم انداز و قانون اساسی تاکید کرد: پلیس با توجه به پیشرفت های جهانی نیازمند برخورداری از سخت افزارها و نرم افزارهایی در سطح بالاتر از عرف جامعه است و با توجه به این مساله امکان تامین امنیت در حوزه های مختلف موجود مطرح است.

وی در ادامه افزود: پلیس با برخورداری از امکانات تکنولوژیکی به روز می تواند در همه جای جامعه حضور داشته باشد بدون آنکه دیده شده و یا حساسیت هایی را ایجاد کند لذا استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای بالاتر از سطح جامعه این امکان را به پلیس می دهد که فضای امنیتی خود را به بهترین شکل موجود انجام دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند بخشی از وظایف را برعهده گیرند، تاکید کرد: با توجه به اهمیت سازمان های مردم نهاد در جوامع امروزی، پلیس نیازمند طراحی ساختاری است که با توجه به آن سازمان های مردم نهاد بتوانند گوشه ای از وظایف را برعهده گیرند و قطعاً کاهش سطح مدیریتی به صورت عمقی و ارزی امکان مدیریت و فرماندهی را آسان تر می کند لذا بازنگری در این مساله از جمله ضرورت های موجود است.

نوبخت با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند در بخش نظارت نیز مورد توجه قرار گیرند، گفت: ما در دولت و سازمان مدیریت به این نتیجه رسیده ایم که اگر در بخش نظارت از سازمان های مردم نهاد استفاده کنیم، نتیجه بهتر است از اینکه نیروهای کیف به دست ما به صورت مستقیم وارد عمل شوند.

وی در پایان تاکید کرد: امروز نیروی انتظامی نمی تواند با بهره گیری از روش های سنتی جوابگوی نیازهای جامعه باشد و برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و انتظامی نیازمند استفاده از پلیس های تخصصی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات