بارداری دختران نوجوان در جهان و حتی برخی کشورهای مسلمان در حال افزایش است؛ اما در ایران کاهش پیدا کرده و نرخ بارداری در نوجوانی از ۹.۸ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در سال۱۳۸۵ یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۲۲۶ تولد در کشور ثبت شده است که نرخ بارداری نوجوانان ۹.۸ درصد بود. از این تعداد ۵۸.۳ درصد در مناطق شهری و ۴۱.۷ درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند. ۰.۰۲ درصد زیر ۱۴ سال و ۹.۸۵ درصد آنان بین ۱۴ تا ۱۹ سال سن دارند که از بین مادران ۱۴ تا ۱۹ ساله، ۵۸.۴ درصد در مناطق شهری و ۴۱.۶ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند.

براساس این گزارش نرخ بارداری نوجوانان در سال ۱۳۹۰کاهش یافت، بگونه ای که به ۸.۳ درصد رسید. ۶۸.۹ درصد آنان در مناطق شهری و ۳۱.۱ درصد آنان در مناطق روستایی زندگی می کنند. ۰.۱۲ درصد این مادران زیر ۱۵ سال و ۸.۲ درصد آنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشتند که ۶۹.۰۵ درصد آنان در مناطق شهری و ۳۰.۹ درصد آنان در مناطق روستایی ساکن هستند.

بالاترین درصد تولد ثبت شده در استان ها در سال ۱۳۸۵ در استان سیستان و بلوچستان با ۱۴.۸۰ درصد و پایین ترین این تعداد در استان خراسان جنوبی با ۶.۲۵ درصد ثبت شده است. بیشترین درصد تولد ثبت شده در استان ها در سال ۱۳۹۰ مربوط به استان اردبیل با ۱۳.۵۳ درصد و پایین ترین آن مربوط به استان اصفهان با ۴.۰۵ درصد است.

به گفته دکتر علیرضا زاهدیان- رییس پژوهشکده مرکز آمار ایران – می گوید: بارداری در سنین نوجوانی مشکل اصلی ایران نیست، اما باید به آمارهای غیررسمی و روند بین المللی نیز توجه کرد.

وی با بیان اینکه بارداری نوجوانان در سطح بین المللی به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است، تصریح می کند: حتی این آمار در برخی کشورهای مسلمان نیز دیده می شود؛ در این شرایط باید وضع ایران در زمینه بارداری در سنین نوجوانی را کنترل کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات