در جلسه روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات رئیس اسبق دانشگاه آزاد مدیرمسئول فصلنامه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شد.

به گزارش افکارنیوز ، در جلسه روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات، صدور مجوز تعداد ۸ فصلنامه و ۳ دوفصلنامه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با اعطای مجوز به فصلنامه «International Journal Of Management And Business Research» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی عبدالله جعفرعلی جاسبی موافقت شد.

در این جلسه همچنین با اعطای مجوز به فصلنامه تامین مالی به صاحب امتیازی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرمسئولی مهدی زیوداری، فصلنامه علوم تربیتی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیرمسئولی علی اصغر کوشافر، فصلنامه ارغنون به صاحب امتیازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرمسئولی علی پور محمدی، فصلنامه International Journal Of Veterinary Clinical Sciences (الکترونیکی) به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی ایرج سهرابی حقدوست، فصلنامه تحقیقات نوین در برق به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و مدیرمسئولی حسن براتی، فصلنامه مهندسی زیست سامانه به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و مدیرمسئولی داود محمد زمانی موافقت شد.

براساس این گزارش، با دو فصلنامه La Poetigue به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی کریم حیاتی آشتیانی، دوفصلنامه International Nano Letters به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مدیرمسئولی محمد جوشقانی، دوفصلنامه مطالعات زن وخانواده به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س) و مدیرمسئولی فروغ الصباح شجاع نوری، دوفصلنامه معارف منطقی به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیرمسئولی احمد ابوترابی هم موافقت شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات