وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر ساماندهی نیروی انسانی به عنوان مهمترین اولویت این وزارتخانه از بروز یک رخداد تحولی طی دو سال آتی در آموزش وپرورش خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر علی اصغر فانی در هشتصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سالن جلسات دفتر وزارتی با گرامی داشت ۱۳ آبان و ذکر خاطره ای از توانمندی دانش آموزان دیروز گفت: پس از تسخیر لانه جاسوسی در سالهای ۵۷ و ۵۸ که اسناد توسط کارکنان آن منهدم وازبین رفته بود، این جانب که در منطقه ۱۶ آموزش و پرورش به حرفه شریف معلمی در پایه های دوم و سوم متوسطه مشغول انجام وظیفه بودم از دانش آموزان دختر این پایه ها در مدارس جنوب تهران کمک گرفتم و آنها موفق شدند، اسناد معدوم شده را با چسباندن دقیق به یکدیگر به حالت اولیه که قابل بهره برداری باشد، بازگردانند.

وی با تاکید بر کاهش صدور و ارسال بخشنامه های غیر ضروری با تهیه مستندات بخشنامه در حین تهیه آن با محوریت؛ ضرورت، مخاطب، هدف، بودجه و انتظار افزود: این مستند با جابجایی مسئولان ضرورت استمرار بخشنامه ها را روشن می کند. همچنین تهیه تقویم یا دستورالعمل اجرایی شامل مناسبتها و فعالیتهایی که در طول یکسال باید در مدارس اجرا شود و ارسال آن به مدارس در ابتدای فروردین هر سال راهکار دیگری است که ارسال بخشنامه های غیر ضروری و صرف بی رویه بیت المال را کاهش می دهد.

وزیر آموزش و پرورش بر چهار اولویت؛ ساماندهی نیروی انسانی، توسعه مشارکت در تمامی جنبه ها، سرانه ای و عملیاتی کردن بودجه و تقویت مدیریت آموزشگاهی در آموزش وپرورش تاکید و تصریح کرد: تحول در منابع انسانی، لازمه تحول در یک سازمان است و این موضوع مهم در آموزش وپرورش و رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه شاید دو سال دیگر یا اندکی بیشتر به ثمر بنشیند.

وی توانمندی و اختیارات مدیران مدارس را وجه تمایز مدارس خوب از مدارس دیگر دانست و یادآور شد: باید بانک اطلاعاتی مدیران در آموزش وپرورش ایجاد شود و سپس با تمرکز برمواردی همچون گزینش، آموزش، ارزشیابی و پاداش یا تنبیه برنامه تقویت مدیریت آموزشگاهی دنبال شود.

فانی از فعالیت نزدیک به ۱۰۰ مرکز تربیت معلم به عنوان زیر مجموعه دانشگاه فرهنگیان خبر داد و اظهار کرد: با تعریف بسته های آموزشی برای معلمان برای ارتقای سطح مطالعه در آنها، برگزاری کلاسهای رفع اشکال، ارزیابی و صدور گواهینامه که این موارد از وظایف مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش است، زیر ساخت های نظام رتبه بندی معلمان براساس سند تحول بنیادین پی گرفته خواهد شد.

وی در پایان با ذکر یک تجربه آموزشی از کشور مالزی خاطر نشان کرد: باید با تشکیل ۵ یا ۶ قطب در کشور، سالانه به مدت یک هفته مدیران در یک مکان تحت آموزش قرار گیرند و به تبادل تجربیات آموزشی با یکدیگر بپردازند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات