رئیس دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه حمایت های ما از آمرین به معروف در چارچوب قوانین است گفت: قطعاً آمرین برای امر به معروف نیاز به حمایت و آموزش دارند.

به گزارش افکارنیوز ، علیرضا آوایی رئیس دادگستری کل استان تهران در حاشیه دومین گردهمایی آمرین به معروف در مورد برگزاری این گردهمایی گفت: نقش دادگستری در این زمینه بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: دادگستری همکاری لازم را در تمام زمینه ها پیرامون موضوع آمرین به معروف و حمایت از آنها انجام داده و با توجه به اهمیت موضوع و ارتباطی که این موضوع با قوه قضائیه دارد نیاز به وجود یک ضمانت قانونی برای آمرین به معروف احساس می شود.

رئیس دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه آمرین به معروف در برخی جاها مورد تعرض قرار می گیرند گفت: باید ضمانت قانونی در حمایت از آمرین به معروف لحاظ شود و به همین دلیل طی تصمیم گیری مقرر شد این گردهمایی با همکاری دادگستری برگزار شود.

وی تأکید کرد: آمرین به معروفی که مورد اذیت و آزار قرار می گیرند نیاز به حمایت های قانونی دارند.

آوایی در مورد لزوم آموزش نحوه امر به معروف به آمرین گفت: نیاز به آموزش در این موارد احساس می شود چرا که ما هر چقدر از شیوه های درست برای امر به معروف استفاده کنیم کمتر دچار مشکل می شویم.

وی خاطر نشان کرد: اگر با زبانی که متناسب با شرایط روحی جوانان باشد آنها را امر به معروف کنیم کمتر از سوی آنها شاهد تعرض و پرخاشگری خواهیم بود.

رئیس دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه هستند عده ای از جوانان که نمی توان آنها را با زبان خوش امر به معروف کرد گفت: قالب جوانان پرخاشگری و تعرض نمی کنند اما مشی ما حمایت از آمرین به معروف است.

وی گفت: حمایت های ما از آمرین در چارچوب قوانین است اگر کسی گفته که ما در چارچوب قوانین از او حمایت نکرده ایم بیاید بگوید.

آوایی در مورد کمبود قضات دادگستری تهران گفت: ما با کمبود قاضی مواجه هستیم اما اخیراً با اقدامات صورت گرفته آرام آرام به سمت حل این مشکل پیش می رویم.

وی در مورد پرونده های موجود در دادگستری و تناسب آنها با تعداد قضات گفت: مجموع پرونده های وارده بیش از تعداد قاضی های ما است.

رئیس دادگستری کل استان تهران در پایان در مورد سرنوشت پرونده جواد لاریجانی گفت: بهتر است این موضوع را از سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات