محمد اصلانی با بیان اینکه وکیل سعید مرتضوی نیست گفت: مرتضوی در پرونده هایی که متهم است، شخصا دفاع می کند.

به گزارش افکارنیوز ، محمد اصلانی که در رسانه ها به عنوان وکیل سعید مرتضوی مطرح شده است اظهار داشت: بنده اطلاعی از رسیدگی به پرونده مرتضوی درخصوص پرونده موسوم به پالیزدار ندارم.

وی ادامه داد: بنده وکالت مرتضوی در این پرونده را برعهده ندارم و اساسا سعید مرتضوی در پرونده هایی که متهم هستند مانند پرونده کهریزک براساس دانش حقوقی و سابقه فعالیت قضایی، شخصا به دفاع از خود می پردازد و وکیلی انتخاب نکرده است.

اصلانی گفت: اینجانب صرفا در پرونده ای که مربوط به شکایت مرتضوی از برخی رسانه ها تشکیل شده بودم، به عنوان وکیل وی پیگیر پرونده بودم.

این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر یکی از شاکیان این پرونده مبنی بر ابلاغ احضاریه مرتضوی به وی خاطرنشان کرد: این احضاریه برای من ابلاغ نشده است بلکه به آدرس و نشانی من ارسال شده است؛ آن زمان بنده حضور نداشتم و طبق ماده ۷۵ به دیوار نصب شده بود اما به هر حال موضوع را به اطلاع سعید مرتضوی رساندم.

وی درباره جلسه گذشته که مرتضوی در آن حاضر نشد گفت: مرتضوی آن روز در تهران نبود و این موضوع را به اطلاع بازپرس جعفری رسانده بود و با هماهنگی بازپرس پرونده به جلسه نیامد. به همین دلیل درخواست رسیدگی در وقت دیگری کرد که با موافقت بازپرس جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد.

اصلانی با بیان اینکه اطلاعی از زمان جدید رسیدگی ندارم تأکید کرد: فقط این موضوع را می دانم که مرتضوی عدم حضور خود در جلسه قبلی را به اطلاع بازپرس رسانده و رسیدگی با اطلاع بازپرس پرونده به وقت دیگری موکول شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات