معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در شعارها می گوییم زنان نیمی از جامعه هستند ولی در عمل بهای لازم به این استعدادها داده نمی شود و هزینه هایی که از این نابرابری حاصل می شود دودش به چشم همه و نهایتا بشریت می رود.

به گزارش افکارنیوز ، کمیسیون انجمن های علمی به منظور حضور موثر بانوان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، جلسه ای را با حضور شهیندخت مولاوردی در دیدار با بانوان مدیر انجمن های علمی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و بیش از ۱۰۰ نفر از بانوان عضو هیأت مدیره انجمن های علمی ایران برگزار کرد.

مولاوردی گفت: فلسفه تشکیل معاونت امور زنان و خانواده در سطح عالی کشور، رفع تبعیضات دیرینه تاریخی است و برای برطرف کردن این مشکلات نیاز است تا اطلاع ثانوی این معاونت وجود داشته باشد. باید فعالیت ها برای پیشرفت و نه پسرفت زنان نهادینه شود و باید دقت شود تا مسیر این معاونت منحرف نشود؛ پرواضح است که وجود چنین معاونتی نشانه این است که باید یک دستگاه مستقل توجه ویژه ای به امور زنان داشته باشد و برای حل مسائل جلب مشارکت کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه افزود: رتبه ایران در شاخص دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی و توانمندی های سیاسی در بین ۱۳۶ کشور، ۱۳۰ است. در عرصه بهداشت به واسطه امکاناتی که بعد از انقلاب رخ داد وضعیت بهتری در کل و بین کشورهای منطقه داریم. در بحث سهمیه بندی، نیاز به یکسری اقدامات و تغییرات مثبت به نفع زنان داریم ما در وضعیتی هستیم که گویی مسابقه دو بین دو نفر برقرار است، یک نفر آماده است و دیگری آماده نیست. عدالت ایجاب می کند فردی که آمادگی ندارد چند قدم جلوتر بایستد و این تبعیض مثبت است. لذا چنانچه چنین مکانیزمی (تبعیض مثبت) تعبیه نشود، قطعاً به این زودی ها نمی توانیم زنان را در پست های بالا داشته باشیم و تغییری در وضعیت موجود نخواهیم داشت.

مولاوردی گفت: این مشارکت نیاز جامعه است نه فقط نیاز زنان، در شعارها می گوییم زنان نیمی از جامعه هستند ولی در عمل بهای لازم به این استعدادها داده نمی شود و هزینه هایی که از این نابرابری حاصل می شود دودش به چشم همه و نهایتا ً بشریت می رود. اما رویکردی که در کنار یکدیگر می توانیم داشته باشیم. جلب مشارکت زنان و استفاده از توان زنان برای حل مشکلات جامعه است.

وی در ادامه اشاره کرد: در روز پنج شنبه، با مراجع قم دیدار داشته ایم و با توجه به جایگاهی که نهاد مرجعیت در جامعه دارد ان شاءالله با تعامل جدی بتوانیم مسائل را حل کنیم؛ در چشم انداز برنامه هایمان، بحث توازن و تعادل جنسیتی را در همه جنبه های زندگی مد نظر داریم، همچنین مبحث دسترسی زنان به چهار منبع کمیاب اجتماعی قدرت، منزلت، ثروت و اطلاعات برابر مطرح است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مأموریت ما این است که به عنوان ستاد سیاستگذار از بازوان اجرایی (نهادهای مردمی) برای پیشبرد برنامه ها استفاده کنیم و این جلسات باید استمرار داشته باشد. به عنوان مثال موضوع تغییر جمعیتی مطرح است، باید برنامه ها را هماهنگ با سیاست جدید قرار دهیم. چگونه رفتار کنیم که هم مطالبه حاکمیت تحقق پیدا کند، هم به زنان و خواسته های آنان توجه شود و همچنین زنان در همه عرصه ها احساس تأثیر گذاری داشته باشند. لذا هیچ طرح و برنامه ای بدون همفکری بانوان را انجام نخواهیم داد.

وی افزود: تلاش می کنیم تا اصول ثابت در حوزه زنان داشته باشیم تا اقدامات در هر دوره بلااثر نشود. باید توجه داشته باشیم که نگاه تک بعدی و یکجانبه به زنان، مشکلات را حل نمی کند. ان شاءالله آهسته و پیوسته به اهداف برسیم و از همین جا دست کمک و نیاز را به سوی همه دراز می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات