معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه امر به معروف نباید جنبه حالگیری داشته باشد، گفت: باید امر به معروف را در همه حوزه های جامعه از جمله سیاست و اقتصاد رواج دهیم چراکه این امر تنها مخصوص حجاب نیست.

به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی عامرین به معروف با بیان این امر به معروف و نهی از منکر با قضا مرتبط است، گفت: باب قضا باید ذیل امر به معروف قرار گیرد.

وی تاکید کرد: امر به معروف با موعده تفاوت بسیار دارد و در کتب اخلاقی موعده را از امر به معروف جدا کرده است چرا که امر به معروف باید با لسان نرم بیان شود.

رئیسی ادامه داد: در مقام قضا باید نسبت به حکم مطلع بود اما در امر به معروف باید به امر آگاهی داشته باشیم زیرا در غیر این صورت قضا نیازمند اخلاص است و در همین راستا امر به معروف هم به اخلاص نیاز دارد.

وی با تاکید بر این نکته که نباید امر به معروف جنبه حالگیری داشته باشد، گفت: جامعه ای که در آن امر به معروف ترک شود به جامعه اموات تبدیل می شود زیرا کسی حاضر نیست برای رفع پلشتی ها یک «به تو چه» را تحمل کند.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، امر به معروف و نهی از منکر را رمز سلامت و عدالت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: احساس مسئولیت و ایمان ما در گرو اصل مهم نظارت همگانی و ملی برای گسترش خوبی ها و نهی از بدی ها است.

رئیسی همچنین دستگاه قضا را موظف به حمایت از آمرین به معروف عنوان کرد و گفت: البته ما نباید امر به معروف را در حوزه خاصی تعریف کنیم زیرا در حوزه های مختلف از جمله سیاست و اقتصاد نیز به آن احتیاج می شود.

وی در پایان تأکید کرد: امر به معروف تنها مخصوص حجاب نیست و یک فرضیه گسترده محسوب می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات