مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: این شرکت در شش ماه نخست سال ۹۲ بابت تصادفات جرحی و خونین در شهر تهران بیش از ۹۳ میلیاردتومان دیه فوت و جرح به ذی نفعان پرداخت کرد.

جواد سهامیان مقدم با اشاره به اینکه بیمه ایران درسال ۹۱ نیز بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان به حادثه دیدگان تصادفات درون شهری استان تهران پرداخت کرده است، افزود: طبق بررسی های آماری ۳۰ درصد این خسارات بابت دیه فوت به وراث متوفی و ۷۰ درصد بابت دیه جرح به حادثه دیدگان پرداخت شده است.

وی خودروهای سواری را عامل اصلی تصادفات درون شهری شهر تهران معرفی کرد و افزود: بالاترین درصد حوادث خونین شهر تهران مربوط به خودروهای سواری است که در مقایسه با اتفاقات و حوادث رانندگی درون شهری کشورهای پیشرفته این عدد رقم بسیار بالایی است ازاین رو به نظر می رسد رانندگان سواری شهر تهران دراین زمینه دردنیا رکورددارهستند.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران اضافه کرد: پس از خودروهای سواری، وانت ها رتبه دوم حوادث خونین شهرتهران را دراختیاردارند و بیشترین تصادفات جرحی و فوت این شهر به آنان اختصاص می یابد، موتوسواران دررده بعدی بوده و عامل باقی مانده حوادث خودرویی منجربه فوت و جرح شهر تهران به سایر وسایل نقلیه موتوری مربوط می شود.

سهامیان در پاسخ به این سوال که عابران پیاده چه میزان درتصادفات رانندگی دچار حادثه می شوند، نیز گفت: عمده خسارات های پرداختی این شرکت به حادثه دیدگان و وراث عابران پیاده است که درحوادث رانندگی دچار صدمات بدنی می شوند. ۳۷ درصد خسارات بدنی شرکت سهامی بیمه ایران بابت فوت وجرح به عابران پیاده پرداخت شده است که این نیز در نوع خود یک رکورد به شمار می رود.

به اعتقاد وی اگر عابران پیاده نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دقت لازم را داشته باشند به طورقطع این آمار کاهش خواهد یافت چرا که بسیاری از رانندگان که با نظر کارشناسان انتظامی مقصر حوادث شناخته شده اند مدعی هستند که عابران پیاده هنگام عبور و مرور از خیابان های اصلی دقت لازم را ندارند.

رییس هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد خسارات جرح و وفوت این شرکت نیز مربوط به راکبان و سرنشینان موتوسیکلت ها به عنوان زیان دیده شخص ثالث بوده که در خسارات پرداختی ثبت و درج شده است.

سهامیان مقدم درهمین ارتباط بار دیگر تاکید کرد: چنانچه درشهر تهران اصول و مقررات ایمنی درمورد عابران پیاده و موتوسواران با دقت رعایت شود نزدیک به ۵۰ درصد خسارت های پرداختی شرکت های بیمه که این دوگروه را شامل می شود، کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آسیب دیدگان حوادث رانندگی و ورات آنان چه زمانی می توانند دیات جرح و فوت را از شرکت های بیمه دریافت کنند؟ نیز گفت: غرامت فوت پس از تکمیل پرونده خسارت و حتی بدون رای دادگاه به وراث قابل پرداخت است برهمین اساس اگر پرونده کامل باشدحداکثر ظرف زمان پانزده روز مبلغ دیه دروجه ذی نفعان پرداخت می شود.

وی درمورد پرداخت خسارات تصادفاتی که منجر به جرح می شود نیز توضیح داد: درراستای اجرای اهداف قانون گذار بلافاصله پس از ارائه مدارک اولیه از قبیل گزارش های مقامات انتظامی و نظریه های پزشکی قانونی ۵۰ درصد دیه تقریبی مصدومان به ذینفعان پرونده ها پرداخت خواهد شد. مابقی دیات پس از صدور رای نهایی دادگاه و مشخص شدن میزان دیه قطعی و با رعایت سایر شرایط به آسیب دیدگان پرداخت می شود.

سهامیان مقدم درپایان از تمامی شهروندان تهرانی و سایر هموطنان که مبتلا به این موضوع هستند درخواست کرد: به موقع مدارک حادثه را به شرکت های بیمه تحویل دهند و همکاری بیشتری را با این شرکت ها داشته باشند تا غرامات فوت و جرح درزمان کمتری دراختیار آنها قرارگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات