دزدی که برای اولین بار اقدام به کیف قاپی کرده بود به مدت ۱۰ سال، همنشین میله های زندان شد.

به گزارش افکارنیوز، چندی قبل زن جوانی کیف خود را روی دوشش انداخته بود و از زیرگذر خیابانی در مشهد عبور می کرد که ناگهان جوان کیف قاپی به او نزدیک شد و در یک لحظه بند کیف را گرفت تا آن را سرقت کند.

زن جوان وحشت زده کیف خود را چنگ زد و با فریاد از رهگذران کمک خواست اما در آن زمان هیچ کس از زیرگذر عبور نمی کرد همین موضوع موجب شد تا کیف قاپ به اقدام مجرمانه خود ادامه دهد. او برای این که زن جوان کیف را رها کند او را کتک می زد و قصد داشت به هر طریق ممکن کیف را از چنگ او در بیاورد.

این گزارش حاکی است: مقاومت زن جوان و فریادهای مکرر او باعث شد تا افرادی متوجه ماجرا شوند و به طرف «دزد» هجوم آورند. کیف قاپ که خود را در معرض دستگیری می دید با برداشتن کیف فرار کرد اما از سوی دیگر نیز شهروندانی وارد زیرگذر شدند و از فرار او جلوگیری کردند.

بدین ترتیب «دزد جوان» به محاصره شهروندان درآمد و به چنگ قانون سپرده شد.

مأموران انتظامی پس از انتقال متهم به کلانتری، او را مورد بازجویی قرار دادند و شاکی پرونده نیز که از شدت ترس رنگ به رخسار نداشت عازم بیمارستان شد و مدتی توسط روانپزشک تحت درمان قرار گرفت.

بنابراین گزارش، کیف قاپ یاد شده، پس از اعتراف به اعمال مجرمانه خود در دادسرای عمومی و انقلاب، به همراه پرونده متشکله به شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومی - جزایی مشهد منتقل و توسط قاضی جواد وارسته شاکری محاکمه شد. قاضی باتجربه دادگاه پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، اتهام سرقت به عنف و مقرون به آزار جوان ۳۰ ساله را محرز دانست و با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح، او را به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم کرد تا در مدت تحمل کیفر ماجرای یک بار سرقت خود را هر روز برای میله های زندان بازگو کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات