رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از کاهش هزینه یک میلیون ریالی بابت پرداخت پروسه اداری و رسیدگی به شکایت از پزشکان توسط بیماران شاکی خبر داد.

علیرضا زالی در پاسخ به این پرسش که وقتی بیماری بخواهد از یک پزشکی به خاطر قصور پزشکی شکایت کند مجبور است به سازمان نظام پزشکی مراجعه کند ولی برای رسیدگی به شکایاتش باید مبلغ یک میلیون ریال بپردازد مسلماً این رقم برای بیمار بسیار زیاد است و شاید بیمار از روند رسیدگی به شکایتش منصرف شود برای رفع این مشکل چه اقدامی خواهید کرد، اظهار داشت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده های مختلف انتظامی پزشکی در سراسر کشور مسائل متفاوتی دارد. بخشی از آن مربوط به دادسراهای انتظامی است و بخشی دیگر مربوط به شوراهای حل اختلاف می شود و یک بخش دیگر آن نیز مربوط به استفاده از ظرفیت های هیئت های مختلفه است.

وی افزود: اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که مجموعه هیئت های انتظامی کشور این امر را موکول به دریافت هزینه نکرده اند و اگر کسی ناتوان در پرداخت چنین مبالغی باشد مدیران شهرستان ها بدون دریافت هزینه نیز به فرآیند شکایت رسیدگی می کنند، ضمن اینکه در دوره جدید سازمان نظام پزشکی کشور براساس قانون این سازمان، تشکیلات دادستانی و انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور که در ۱۹۸ دادستانی مستقر هستند، خودشان می توانند نقش بر پیگیری فرآیندهای شکایات داشته باشند که آنها از ابعاد نظارتی سازمان منتج هستند و نیازی به مراجعه بیماری نیست و براساس فرآیند نظارت صورت می پذیرد.

زالی تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی از طرف دیگر بخشی از شکایاتی که در هیئت های انتظامی به آن رسیدگی می شود شکایاتی است که از دستگاه های مختلف به ما داده می شود و بدون پرداخت هیچ هزینه ای این کار صورت می پذیرد. در بخش پرداخت های غیرمتعارف (زیرمیزی پزشکی) نیز اعلام کرده ایم که هیچ پولی از شاکی گرفته نشود و به هیئت مدیره های سازمان نظام پزشکی شهرستانها این اختیار از طرف شورای عالی نظام پزشکی کشور داده شده است که متناسب با هیئت مدیره آن شهرستان این پرداخت ها را دریافت کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه با این توضیحات شما این پرداخت ها برای شکایت از پزشکان در شکایت های مقوله حرفه ای پزشکی به حساب می آید، عنوان کرد: بله، ولی در موارد دیگر اینطور نخواهد بود که اگر کسی پول پرداخت نداشته باشد کارهای شکایت آن بیمار انجام نشود و این اختیار را شورای عالی نظام پزشکی کشور به هیئت مدیره های شهرستانها در این زمینه واگذار کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران درباره برطرف کردن مشکل هزینه پرداخت یک میلیونی برای رسیدگی به شکایت از پزشکان خاطرنشان کرد: انشاءالله با پیشنهاد مشخصی که برای کاهش دریافت این وجه در مصوبه بودجه ای جلسه آینده شورای عالی نظام پزشکی کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در آینده شاهد کاهش این رقم باشیم و ساز و کارهایی نهادینه شود تا چنین پرداخت های باعث اختلال در شکایت بیماران نشود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات