رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین و ارائه طرح ۵۱ ماده ای در راستای افزایش جمعیت در این کمیسیون گفت: با روند فعلی در سال ۱۴۲۵ بیش از ۲۲ درصد جمعیت کشور سالخورده می شوند.

به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا عزیزی امروز اظهار کرد: امروز با دنیایی مدرن مواجه هستیم و برای رشد جمعیت باید برنامه ریزی داشته باشیم زیرا باید برای مسائلی چون اشتغال، آموزش، امنیت شغلی، درآمدزایی، درمان و سلامت مردم برنامه ریزی دقیق صورت گیرد و با مدیریتی کامل جمعیت افزایش یابد تا بتوان منافع کشور را تامین کرد و این فرصت تبدیل به تهدید نشود.

نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز از لحاظ علمی اگر ۷ درصد از جمعیت یک کشور بالای ۶۵ سال باشد گفته می شود که جمعیت آن کشور به سوی پیری حرکت می کند.

به گفته وی، امروز ۷ درصد از جمعیت ایران بالای ۶۵ سال بوده و حتی عمده آن ها بالای ۷۵ سال هستند که این آمار در سال ۱۴۱۵ به ۱۴ درصد و در سال ۱۴۲۵ به ۲۲ درصد می رسد و اگر جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ به این رقم برسد جمعیتی سالخورده را در کشور داریم.

وی ادامه داد: باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم البته باید برای همه قشرهای جامعه برنامه ریزی داشته باشیم و نیروی انسانی جوان که باعث رشد کشور می شوند افزایش یابند.

عزیزی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی نیز برای رشد جمعیت برنامه دارد و فعالیت هایی انجام داده است، افزود: پیرو سخنان مقام معظم رهبری در مورد مقابله با تحدید نسل و کاهش جمعیت، کمیسیون اجتماعی مجلس بلافاصله کمیته جمعیت و تنظیم خانواده را در کمیسیون اجتماعی مجلس حذف و کمیته جمعیت و حمایت از خانواده را در این کمیسیون اضافه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این کمیسیون طرحی ۵۱ ماده ای را نیز در این خصوص تهیه کرده و آن را به صحن علنی مجلس ارائه داده که مجلس آن را به کمیسیون فرهنگی سپرده است و در جلساتی که در کمیسیون فرهنگی در ارتباط با این طرح برگزار می شود عضو کمیته جمعیت و حمایت از خانواده کمیسیون اجتماعی شرکت دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات