امام رضا (ع) فرموده اند: که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود؛ حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد.

به گزارش افکارنیوز ، روزه روز عاشورا مکروه است. علماء شیعه روزه این روز را مکروه می دانند و روایات فراوانی از روزه این روز نهی کرده است. فقهای شیعه فتوا به کراهت روزه در روز عاشورا داده‏ اند و حتی برخی، از قبیل بحرانی و مجلسی آن را تحریم نموده‏ اند. اینک به ادله کراهت اشاره می‏کنیم:

۱- روزه عاشورا سنتی برای دشمنان دین و اهل بیت بوده است، که مسلمین نباید این سنت را احیا کرده، خود را به آن شبیه کنند.

۲- روایاتی که دلالت بر جواز یا امر بر روزه عاشورا دارد را می ‏توان حمل بر امساک به جهت حزن نمود، نه به جهت روزه ‏داری، و یا این که می‏ توان حمل بر تقیه کرد.

۳- روزه چنین روزی نزد اهل بیت و اصحاب آنان معهود نبوده و سیره آنان نبوده است.

۴- روایاتی که ظهور در منع تحریمی دارند را به جهت قرینه وحدت سیاق بین آن‏ها و روایات نهی از روزه روز عرفه، حمل بر کراهت می‏ کنیم، خصوصاً آن که برخی از روایات ناهیه ظهور در کراهت دارد.

جماعت بسیاری از فقهای امامیه به استحباب امساک تا وقت عصر، نه به قصد روزه فتوا داده‏ اند؛ همچون شهید ثانی، محقق کرکی، علامه حلّی، محقق اردبیلی، شهید اول، شیخ بهایی، سبزواری، فیض کاشانی، حرّ عاملی، مجلسی، کاشف الغطأ، نراقی، محقق قمی و… روایات متعددی وجود دارد که نشان دهنده این مطلب است که با واجب شدن روزه ماه رمضان دیگر روزه این روز از وجوب خارج گردیده و ترک روزه آن سزاوارتر است. امام رضا (علیه السلام) فرموده اند که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد.

علامه مجلسی در زادالمعاد فرموده است: بهتر آن است که روز نهم و دهم را روزه ندارد زیرا که بنی امیه این ۲ روز را برای برکت و شماتت بر قتل آن حضرت روزه می داشتند و احادیث بسیاری در فضیلت این ۲ روز و روزه آنها بر حضرت رسول بسته اند و از طریق اهل بیت (ع) احادیث بسیار در مذمت این ۲ روز خصوصا روز عاشور وارد شده است.

امام صادق (ع) در پاسخ عبدالله ابن‏ سنال که در مورد روزه گرفتن در این روز سوال کرده است می‏ فرمایند: روزه بگیر بدون قصد کردن، و افطار کن بدون این که قصد عصیان داشته باشی، و روزه عاشورا را تمام نگیر و بعد از عصر افطار کن و گر چه به نوشیدن مقداری آب باشد.

چرا کسب درآمد (در روز عاشورا) مکروه است؟

بنی امیه از برای برکت آذوقه سال را در روز عاشور در خانه ذخیره می کرده اند. امام رضا (علیه السلام) فرموده اند که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد و هر که روز عارشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او باشد،

حق تعالی روز قیامت را روز فرح و سرور و شادی او گرداند و دیده اش در بهشت روشن گردد. هر که روز عاشورا را روز برکت نامد و برای منزل خود در آن روز چیزی ذخیره کند خدا آن ذخیره را برای او مبارک نگرداند و در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمربن سعد محشور گردد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات