بدون تردید در بین توانایی های مختلف انسان خلاقیت سازنده ترین و بنیادی ترین توانایی که بهتر است بستری را برای پرورش آن در بین کودکان فراهم کرد.

به گزارش افکارنیوز، آثار پردازش فرهنگ بشری که زندگی انسان را معنا بخشیده، ریشه در خلاقیت داشته و همه ی این ها را تاریخ به روشنی نشان می دهد.

بنابراین با توجه به نقش اساسی خلاقیت در زندگی ضروری است که این توانمندی ارزشمند را درکودکان پرورش دهیم.

نصیری گفت: درمیان توانایی های مختلف انسان بدون تردید خلاقیت سازنده ترین و بنیادی ترین آن هاست. همچنین است که در پرورش کودکان فراهم آوردن بستری برای رشد خلاقیت آن ها بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه به ذکر نکاتی در مورد پرورش و خلاقیت در کودکان پرداخت و گفت: والدین باید خلاقیت را به کودکان آموزش دهند همچنین اعتقاد به پرورش خلاقیت در آنان را داشته وهمواره به دنبال شیوه ها مناسب برای رشد و شکوفایی کودکان باشند.

نصیری افزود: خلاقیت باید همانند خصوصیات انسانی از همان سال های نخست زندگی آغاز گردد. خلاقیت تدریجاً شکل می گیرد و اوج خلاقیت کودکان تا سنین ۷-۶ سالگی است.

این روانشناس تصریح کرد: والدین اجازه دهند، کودکان خود بیاموزند، تجربه کنند وباید این اصل را بپذیرند که خلاقیت در آزادی شکوفا می شود همچنین از عادت دادن آن ها به حفظ کردن مطالب تحمیل افکار و تجربیات خود به آن ها بپرهیزند.

وی در پایان نمونه هایی ازفعالیت هایی که برای پرورش خلاقیت کودکان مناسب است را خاطرنشان کرد: تشویق کودکان به جمع آوری گل ها، برگ ها، سنگ ها و تصاویر حیوانات موجب تقویت دقت کودکان می شود همچنین استفاده از اسباب بازی هایی که کودکان باید با آن ها اشیایی بسازند ویا قصه گویی، نمایش خلاق و آزاد، فراهم ساختن امکان مشاهده مستقیم برای کودکان از طریق آشنایی آن ها با طبیعت، همه از جمله مواردی هستند که موجب پرورش خلاقیت در کودکان می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات