یک روانشناس گفت: اعتیاد پدر و بیکاری باعث گوشه گیر شدن فرزندان و پرخاشگری آنها می شود.

به گزارش افکارنیوز، حسین فردوس گفت: والدین اولین الگوی فرزندان خود هستند و تصویر دهنی کودک از مادر و پدرش نقش بسیار مهمی در رشد شخصیتی و استحکام شخصیت کودک دارد چنانچه والدین از خصوصیات برجسته و ویژه برخوردار باشند می توانند تأثیر مثبت و خوشایندی داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: والدین با خصوصیات پائین اخلاقی و انواع ضعف ها می توانند فرزندان خود را بسیار شکننده بار بیاورند پس طبیعی است که فرزندان پسر یا دختر با داشتن پدر یا مادری معتاد که وظایف پدری و مادری خود را نمی تواند انجام دهد احساس ضعف و ناراحتی نماید و در دوران نوجوانی و جوانی در برابر سختی ها و خشونت جامع احساس رنج و مشقت کند و از طرفی پشتوانه لازم برای فایق آمدن به این مشکلات را هم ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داشتن رابطه عاطفی و گرم پدر و مادر با فرزندانشان موجب اعتماد به نفس فرزند دختر و پسر خانواده می شود و فقدان این رابطه هم لطمه خود را می تواند به صورت افت تحصیلی و افسردگی و… نشان دهد بهترین راه برای کمک به این کودکان کمک از مشاوران است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات