عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح جامع جمیعت تا روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: ایجاد خوابگاه های دانشجویی متأهلی و تشویق هایی در حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع فرزند آوری است.

به گزارش افکارنیوز ، جمشید جعفرپور درباره آخرین وضعیت طرح جامع جمیعت، اظهار داشت: امروز بخش دیگری از طرح جامع جمعیت در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و یک جلسه دیگر نیاز است تا آخرین بند و مواد بررسی شوند.

وی با اشاره به اینکه تا روز سه شنبه بررسی نهایی این طرح به پایان می رسد و آماده ارائه به هیئت رئیسه می شود، ادامه داد: ما قصد داریم این طرح با فوریت در مجلس بررسی شود، بنابراین در صورت رأی دادن به فوریت آن در صحن مجلس، رسیدگی و پرداختن به این طرح را در اولویت قرار می دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره کلیات مباحث مطرح شده در این طرح، گفت: شبکه ای از مسائلی که منجر به وضعیت موجود و غیر قابل قبول رشد جمعیت شده است را استخراج کرده ایم و سعی داریم راه حل های مناسبی را پیش بینی کنیم.

وی با بیان اینکه در راهکارهای ارائه شده در این طرح از تجارب کشورهای دیگر و تجربه های پراکنده در قوانین قبلی استفاده شده است، تصریح کرد: از جمله مواردی که مانع فرزندآوری خانواده ها و عدم رشد جمیعت شده است اشتغال و تحصیل خانم هاست؛ در این راستا مشوق ها و تسهیلاتی را در نظر گرفته ایم که خانم ها بتوانند ضمن حفظ جایگاه خود به فرزندآوری و پرورش آن بپردازد.

عضو کارگروه ویژه بررسی طرح جامع جمعیت همچنین اظهار داشت: ایجاد خوابگاه های دانشجویی متأهلی و تشویق هایی در حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع فرزند آوری و تشویق خانواده ها به این امر است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات