برخی روش های ساده مانند دور کردن افکار منفی از خود، در افزایش اعتماد به نفس موثر است.

محققان آمریکایی اظهار کردند: اعتماد به نفس پایین در تخریب زندگی افراد موثر است.

آنها برای داشتن اعتماد به نفس بالا در افراد روش هایی را ارائه می دهند:

- روز خود را با لبخند شروع کنید. هر روزهنگامی که از خواب بیدار می شوید در آینه به خودتان نگاه کنید و لبخند بزنید. یک لبخند ساده می تواند تنش ها را کاهش دهد.

- همیشه به خود بگویید « می توانم» . این کلمه می تواند به شما اعتماد به نفس بالا دهد.

- خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

- از خودتان قدردانی کنید و به خود پاداش دهید.

- از ویژگی های مثبت خود یک لیست تهیه کنید.

- بر روی اهداف خود تمرکز کنید.

- ورزش کنید و تغذیه کافی داشته باشید. شیوه زندگی سالم و رژیم ورزشی مناسب به شما انرژی مثبت می دهد.

- راه رفتن به طور منظم و دویدن در غلبه بر استرس به شما کمک می کند.

- افکار منفی را از خود دور کنید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات