مدیرکل محیط زیست استان تهران

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: امروز پیشنهاد دائمی شدن طرح زوج و فرد خودروها از در منازل در چهارماهه باقی مانده سال در شورای عالی ترافیک ارائه می شود.

به گزارش افکارنیوز ، محمدهادی حیدرزاده از مطرح شدن پیشنهاد دائمی شدن طرح زوج و فرد خودروها از در منازل در چهارماهه پایانی سال جاری خبر داد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: این طرح، امروز در جلسه شورای عالی ترافیک که در وزارت کشور نیز برگزار می شود، ارائه خواهد شد.

وی همچنین ازا ارائه پیشنهاد دیگری در جلسه امروز شورای عالی ترافیک خبر داد و گفت: این پیشنهاد مبنی بر این است که در شرایط ناسالم بدون تشکیل کمیته هماهنگی مواقع اضطرار این طرح توسط پلیس راهور ناجا اجرا شود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این جلسه متعاقباً اعلام می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات