وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش، خیلی جاها با یک نسخه اداره نمی شود.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در اجرای برنامه ها در آموزش و پرورش باید تمام جوانب را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش، خیلی جاها با یک نسخه اداره نمی شود؛ به عنوان مثال در تربیت معلم نمی توان یک نسخه را مطرح کرد.

فانی اضافه کرد: در فعالیت های آموزش و پرورش، آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد، فعالیت بر اساس پژوهش و بررسی کارشناسی است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر کارگروه هایی در آموزش و پرورش تشکیل شده است و برنامه ها پس از مطالعه و بررسی، برای اجرا پیشنهاد می شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات