کشورهای سخاوت مند کشورهایی هستند که با داشتن اقتصادی پیشرو و فناوری سرآمد در تولید و ارایه خدمات با توسل به شاخصه های گوناگون به دستگیری کشورهای فقیر می پردازند.

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس آخرین پژوهش مرکز توسعه جهانی که بر روی ۲۷ کشور ثروتمند جهان انجام شده است کشورهای سرآمد در کمک به دیگر کشورها مشخص شده اند.

در این بررسی کشورهای اسکاندیناوی رتبه های اول تا سوم را به دست آمرده اند دانمارک به عنوان سخاوت مند ترین کشور و سوئد و نروژ رتبه های بعدی را به دست آورده اند.

این کمک ها تنها محدود به کمکهای مالی نیست بلکه هفت شاخص بر اساس شاخص کلی «مشارکت در توسعه» یا CDI برشمرده شده است.

۱- کمیت و کیفیت کمک های خارجی
۲- سیاست های صادراتی و تجارتی
۳- سیاست های مشوق سرمایه گذاری
۴- سیاست های مهاجرتی
۵- سیاست های حفظ محیط زیست در کشورهای فقیر
۶- تبلیغ و تلاش برای امنیت بین المللی به واسطه کمک ها
۷- پشتیبانی از انتقال فناوری تولید

در نمودار زیر نمای کلی شاخصه های مشارکت در توسعه مشخص است.

در جدول زیر جزئیات و رتبه هر کشور در هر شاخص های هفتگانه مشخص است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات