یک روان شناس بالینی معتقد است: اگر فرد بیمار به خاطر داشتن همدم و یا با این بینش که تاثیر مخرب سرطان کمتر شود ازدواج کند، این راهکار در کوتاه مدت جواب خواهد داد اما در بلندمدت به ضرر او تمام می شود.

به گزارش افکارنیوز ، سیدجواد آل محمد در خصوص تاثیر ازدواج در روند درمان بیماران سرطانی، اظهار کرد: در این مسئله باید به انگیزه فرد برای ازدواج توجه کرد، برای نمونه اگر فرد به دلیل فرار از بیماری قصد ازدواج دارد دچار تعارض در امر ازدواج خواهد شد، اما اگر ازدواج به صورت مجزا و تفکیک شده از بیماری انجام شود، ازدواج فرد بیمار نه تنها در درمان سرطان موثر است بلکه در سایر زمینه ها نیز برای او مفید خواهد بود.

این روان شناس بالینی با اشاره به این که ازدواج تاثیر دوسویه برای فرد بیمار دارد و می تواند به صورت منفی و یا مثبت ارزیابی شود، ادامه داد: اگر فرد بیمار به خاطر داشتن همدم و یا با این بینش که تاثیر مخرب سرطان کمتر شود ازدواج کند، این راهکار در کوتاه مدت جواب خواهد داد اما در بلندمدت به ضرر او تمام می شود و حتی ممکن است موجب سلب اعتماد هم برای بیمار و هم برای اطرافیان شود ولی اگر ازدواج به صورت مجزا و بر اساس نیاز به همسر و پختگی فرد انجام شود در درمان بیماری موثر خواهد بود.

آل محمد با بیان این که انواع سرطان ها ماهیت متفاوتی دارند، خاطرنشان کرد: برای نمونه ماهیت سرطان پستان با سرطان روده بزرگ متفاوت است و زنی که سرطان پستان دارد با عضوی درگیر است که به نظر او نقش مهمی در ازدواج دارد و به همین دلیل به لحاظ روانی این سرطان در مقایسه با سرطان ریه برای فرد حساسیت بیشتری ایجاد می کند.

وی با تاکید بر این نکته که انواع سرطان ها تاثیرات مختلفی بر ازدواج فرد بیمار خواهند داشت، افزود: علاوه بر تاثیر عمومی بیماری باید اثرات اختصاصی سرطان را نیز مدنظر قرار داد، به این معنی که هر بیماری اثر خاص خود را دارد و برای نمونه سرطان روده بزرگ، سرطان پستان و سرطان پروستات بیمار را در مقایسه با سرطان ریه با عوامل روانی بیشتری درگیر می کنند.

این روان شناس بالینی با بیان اینکه سرطان هایی که حالت ویروسی دارند عوامل روانی کمتری را در فرد ایجاد می کنند، اضافه کرد: رسانه ها دیدگاه کلی از یک متخصص ارایه می دهند که غالبا نه تنها پاسخگو نیست بلکه می تواند مضر نیز باشد، بنابراین لازم است بیماری فرد به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا ازدواج می تواند در روند درمان بیماری فرد موثر واقع شود یا خیر.

آل محمد با تاکید بر این نکته که متاسفانه بسیاری از راهکارهایی که توسط متخصصان این امر پیشنهاد می شود راهکارهای فرار از مشکلات سرطان ها است، گفت: برخی متخصصان به جای درمان های تدریجی آخرین راهکار را به بیمار ارایه می دهند در حالی که درمان روانی بیماران سرطانی نیاز به زمان دارد و هر بیمار با توجه به بیماری خود باید درمان شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات