طباطبایی:

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستانهای خصوصی گفت: از اینکه مردم از خدمات بیمارستانهای دولتی رضایت ندارند، خوشحال نیستیم ولی بالارفتن هزینه های بیماستانهای خصوصی را بالاخره یک نفر باید جبران کند در غیر این صورت معضل زیرمیزی به این زودی ها حل نمی شود.

به گزارش افکارنیوز ، سید محمود طباطبایی گفت: از چالش های مهم نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی عدم تعیین واقعی قیمت تمام شده خدمات است.

وی ادامه داد: اگر غیراخلاقی هایی در بیمارستانها یا در بین جامعه پزشکی می بینیم به دلیل این است که قیمت تمام شده خدمات محاسبه نشده در حالی که دولت موظف است تعرفه های درمانی را اصلاح و این قیمت را محاسبه کند. بنابراین بسته ارائه خدمات سلامت اگر با همکاری سازمانهای تأثیرگذار مانند وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی به طور صحیح تعیین شود آن وقت قدرت نظارت افزایش می یابد.

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستانهای خصوصی تصریح کرد: در این میان بهترین راه برون رفت از وضعیتی که نظام سلامت به آن دچار شده، اصلاح تعرفه، تقویت بیمه ها و عقد قرارداد بیمه با بیمارستانهاست.

وی در مورد دریافت قیمتهای نجومی در برخی بیمارستانهای خصوصی گفت: بیمارستانهای خصوصی زیاده خواهی نمی کنند بلکه حق خود را می خواهند، اگر تمام موارد گفته شده رعایت شود این بخشها (بیمارستانها) هم بیشتر نمی گیرند.

طباطبایی افزود: وقتی هزینه ها بالاست باید یکی آن را پرداخت کند از طرفی قیمت تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی در بیمارستانها هم چندبرابر شده و در نتیجه پرداخت از جیب مردم را بیشتر کرده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستانهای خصوصی در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی شاهد مراجعه بالای مردم به بخش دولتی خواهیم بود و در نتیجه کیفیت خدمات افت می کند ادامه داد: وقتی بیمارستانهای خصوصی در چنین شرایطی برای یک خدمت هزینه می کنند چاره ای جز دریافت بیشتر ندارند با این حال باید قیمت تمام شده خدمات نیز در این بیمارستانها محاسبه شود تا بیماران هم بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

وی گفت: به طور قطع اگر تعرفه ها درست شوند می توان جلوی زیرمیزی و دریافت بیش از حد را گرفت اما در حال حاضر ابزارش نیست. اینکه مردم نمی توانند از بخش دولتی استفاده کنند رنج آور است اما چاره ای نیست.

طباطبایی در پاسخ به اینکه آیا می توان امیدوار بود که زیرمیزی کاهش یابد گفت: به این زودی ها نمی توانیم امیدوار باشیم که از بین برود و چاره ای هم نیست باید قیمت تمام شده خدمات محاسبه شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات