معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از گنجاندن پیشنهادی در برنامه های تهیه شده وزارت علوم برای لایحه بودجه ۹۳ مبنی بر معافیت دانشگاه ها از عوارض شهرداری خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر محمدحسین امید با اشاره به خدمات علمی و فرهنگی دانشگاه های کشور به جامعه و تاثیرگذاری این نهاد در بخش های مختلف جامعه، گفت: با توجه خدمات ارزنده ای که دانشگاه های کشور در زمینه علمی و فرهنگی به جامعه ارائه می کند، پیشنهاد ما این است که دانشگاه ها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند.

وی افزود: نقش دانشگاه ها در اقتدار کشور غیر قابل انکار است و به واسطه پیشرفت علمی می توان در زمینه های دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… نیز به پیشرفت های خوبی رسید.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه در برنامه ای که وزارت علوم برای بودجه ۹۳ تهیه می کند، پیشنهاد معافیت دانشگاه ها از عوارض شهرداری مطرح شده است، تصریح کرد: در صورتی که در بررسی لایحه بودجه ۹۳، این موضوع تصویب شده و به عنوان یک حکم در قانون بیاید، دانشگاه ها از پرداخت عوارض شهرداری معاف خواهند شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات