قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: حدود ۳۰ نفر از متخصصان ایرانی خارج از کشور که با جامعه دانشگاهی همکاری دارند به وزارت علوم بدهکار هستند که درحال برنامه ریزی برای حل این مشکل هستیم.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر ارسلان قربانی گفت: در رابطه با ایرانی های متخصص یک نکته وجود دارد که امیدواریم در دولت جدید حل شود.

وی ادامه داد: یک دسته ایرانی متخصص هستند که در اوایل انقلاب ارز بگیر بودند و درحال حاضر ۷۰ تا ۸۰ هزار یورو بدهکار به وزارت علوم هستند این افراد با جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی و علمی همکاری دارند و وثیقه نیز دارند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: برنامه ما این است شاخص هایی تعیین کنیم تا اگر متخصصین این شاخص ها را دارا باشند وثیقه آنها لغو شود چون ما معتقدیم ایرانی متخصص که با مراکز تحقیاتی ما همکاری دارد ارزشش بیش از این مباحث است چون هم ایرانی و هم متخصص است.

وی افزود: ۲۰ الی ۳۰ نفر از متخصصین ایرانی خارج از کشور هستند که به وزارت علوم بدهکار بوده با دانشگاه های داخل نیز همکاری دارند برخی از این افراد بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده اند و ما امیدواریم این مساله در دولت جدید حل شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات