نگاهی به آمار مهمترین راه های ابتلا به HIV /ایدز در میان افراد شناسایی شده از سال ۶۵ تا پایان سال ۹۱ حاکیست انتقال HIV /ایدز از طریق سرنگ آلوده کاهش و انتقال از طریق رابطه جنسی محافظت نشده افزایش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وضعیت برخی آسیبهای اجتماعی و جرایم حاکیست، مهمترین راه ابتلا به HIV /ایدز در میان افراد شناسایی شده از طریق رابطه جنسی محافظت نشده از سال ۶۵ تا پایان سال ۹۰،۱۲ درصد بود که این میزان در افراد شناسایی شده فقط در سال ۹۱ به ۳۶.۳ درصد رسیده است.

در حالی که مهمترین راه های ابتلا به HIV /ایدز در مورد افراد شناسایی شده تا پایان سال ۹۱ سرنگ آلوده، رابطه جنسی محافظت نشده و سایر علل عنوان شده، در این گزارش آمده است که از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال گذشته ۶۹ درصد افراد شناسایی شده مبتلا به HIV /ایدز از طریق سرنگ آلوده، ۱۲ درصد از طریق رابطه جنسی محافظت نشده و ۱۹ درصد از طرق دیگر دچار این بیماری شده اند.

کاهش مبتلایان به ایدز از طریق سرنگهای آلوده /افزایش تعداد مبتلایان از طریق رابطه جنسی محافظت نشده


باید افزود؛ تنها در سال ۹۱،۵۳ درصد افراد شناسایی شده مبتلا به HIV /ایدز از طریق سرنگ آلوده، ۳۶.۳ درصد از طریق رابطه جنسی محافظت نشده و ۱۰.۷ درصد بدلایلی دیگر مبتلا شده اند که این آمار از سال ۶۵ تا پایان سال گذشته به ترتیب ۶۹،۱۲ و ۱۹ درصد عنوان شده است.

مهمترین راه های ابتلا به اچ آی وی از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۹۱ (درصد) افراد شناسایی شده فقط در سال ۹۱


نتیجه گیری انجام شده از این پژوهش نشان می دهد موج HIV /ایدز در سالهای اخیر به سمت رابطه جنسی محافظت نشده در حال تغییر است.

همچنین آمار موارد ابتلا به HIV /ایدز بر حسب سن و جنس ابتلا در ایران از سال ۶۵ تا اول فروردین ماه سال جاری نشان می دهد بیشترین گروه سنی مبتلایان به ایدز در جمعیت بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارد.

آمار موارد ابتلا به HIV /ایدز بر حسب سن و جنس ابتلا در ایران از سال ۶۵ تا فروردین ماه سال جاری اینگونه است که تعداد مبتلایان صفر تا چهار ساله مردان ۱۲۹ مورد و زنان ۸۰ مورد بوده است. تعداد مبتلایان پنج تا ۱۴ ساله مردان ۱۰۲ و زنان ۶۶ مورد، تعداد مبتلایان ۱۵ تا ۲۴ ساله مردان ۲۱۵۸ مورد و تعداد زنان ۳۹۲ مورد است.

همچنین تعداد مبتلایان ۲۵ تا ۳۴ ساله مردان ۹۳۹۴ مورد و تعداد زنان ۱۰۷۸ مورد و نیز تعداد مبتلایان ۳۵ تا ۴۴ ساله مردان ۵۷۳۵ و تعداد زنان ۵۹۶ مورد است. همچنین تعداد مبتلایان ۴۵ تا ۵۴ ساله مردان ۲۲۰۲ مورد و تعداد زنان ۲۱۱ مورد است.

همچنین تعداد مبتلایان ۵۵ تا ۶۴ ساله مردان ۴۱۹ مورد و تعداد زنان ۶۹ مورد و نیز تعداد مبتلایان ۶۵ ساله به بالای مردان ۵۷ مورد و تعداد زنان در این رده سنی ۱۴ مورد است.

این در حالی است که طی سالیان ۶۵ تا ابتدای فروردین ماه سال جاری ۳۲۷۱ مورد از مردان شناسایی شده مبتلا به HIV /ایدز سنشان مشخص نبوده که این تعداد در میان زنان به ۱۵۲ مورد می رسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات