رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: سه نوع سونوگرافی در طول دوران بارداری کافی است و مادران باردار تصور نکنند که سونوگرافی های مکرر موجب افزایش کیفیت خدمات دوران بارداری می شود بلکه می تواند برای مادر استرس و اضطراب ایجاد می کند.

به گزارش افکارنیوز ، ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران در پاسخ به سوالی که در دوران بارداری چند بار سونوگرافی باید انجام داد، گفت: در پروتکل استاندارد وزارت بهداشت سه نوع سونوگرافی پیش بینی شده است که یک سونوگرافی در سه ماهه اول، یک سونوگرافی در سه ماه دوم و یک سونوگرافی در ماه آخر باید زن باردار داشته باشد.

به گفته وی سونوگرافی هایی که یک زن باردار باید انجام دهد باید از نوع ۲ بعدی و معمولی باشد و نیازی به انجام سونوگرافی رنگی و سه بعدی و چهاربعدی در طول بارداری ندارد مگر اینکه شکی به ناهنجاری های جنینی وجود داشته باشد البته ناهنجاری هایی که بتوان برای آن چاره اندیشی کرد ولی با توجه به اینکه برای همه ناهنجاری هایی که در طول بارداری برای جنین اتفاق می افتد نمی توان کاری کرد، انجام سونوگرافی ۳ بعدی و ۴ بهدی فقط موجب افزایش ترس و دلهره و اضطراب مادر خواهد شد.

در دنیا زنان باردار یک الی ۲ مرتبه سونوگرافی انجام می دهند


رئیس انجمن علمی مامایی ایران ادامه داد: در تمام کشورهای جهان انجام سونوگرافی در طول دوران بارداری یک الی دو نوبت صورت می گیرد و در کشوری مانند استرالیا بسیاری از مادران خودشان زیربار انجام سونوگرافی نمی روند و اگر ضرورتی وجود داشته باشد، این کار را انجام می دهد.

خداکرمی افزود: کشور انگلستان در دهه ۹۰ برای هر زن باردار بین ۳ الی ۵ بار سونوگرافی انجام می دادند ولی هم اکنون برای زنان باردار بین ۲ الی ۳ بار در طول دوران بارداری سونوگرافی تجویز می کنند.

سونوگرافی های مکرر موجب افزایش کیفیت خدمات دوران بارداری نمی شود


وی ادامه داد: مادران باردار تصور نکنند که سونوگرافی های مکرر موجب افزایش کیفیت خدمات دوران بارداری می شود بلکه سونوگرافی های مکررو بی دلیل می تواند برای مادر استرسی و اضطراب ایجاد می کند و برای سیستم بهداشتی کشور فقط بار مالی اضافی تحمیل می شود.

رئیس انجمن علمی مامایی کشور اضافه کرد: یک زن باردار در طول دوران بارداری به ۸ ال ۱۱ مرتبه معاینه احتیاج دارد که زنان پر خطر نیاز به مراقب های بیشتر هستند که در ۳ ماهه اول یک الی ۲ مرتبه و تا هفته ۲۸ هر ماه یک مرتبه و از هفته ۲۸ تا ۳۶ هر ۲ هفته یک بار و از هفته ۳۶ تا زایمان هر هفته نیاز به معاینه دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات