عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه اعضای شورا در تغییرات انجام شده در شهرداری حمایت می کنند، گفت: شورا تنها می تواند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کند ولی حق دخالت در امور اجرایی را ندارد.

به گزارش افکارنیوز ، عباس جدیدی با اشاره به جلسه اخیر اعضای شورای شهر با شهردار تهران اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله آخرین وضعیت پروژه های عمرانی و شهری و همچنین تغییرات و جابجایی در شهرداری مطرح شد.

وی گفت: در این جلسه قالیباف دلایل خود را از انتخاب معاونین و شهرداران جدید مناطق مطرح کرد که البته دلایلی که وی مطرح کرد، بسیار منطقی و قابل قبول بود.

جدیدی بیان داشت: در این جلسه شهردار تهران خاطرنشان کرد که آماده هرنوع همکاری با اعضای شورای شهر است و اعضای شورای شهر تهران نیز می توانند نظرات خود را در خصوص شهرداران مناطق و همچنین معاونین شهرداری اعلام کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: شهردار تهران فاکتورهایی را برای انتخاب شهرداران و معاونین خود در جلسه با شورا مطرح کرد که این فاکتورها بسیار کامل و قابل قبول بود.

جدیدی تاکید کرد: اعضای شورای شهر نمی توانند در امور اجرایی شهر دخالت کنند، چرا که صفر تا ۱۰۰ کار اجرایی در اختیار شهردار تهران است و اعضای شورا تنها می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به وی اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اعضای شورای شهر از هرگونه انتصاب و انتخاب شهردار تهران حمایت می کنند و امیدواریم افراد جدید بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات