در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات ۶ نشریه مجوز گرفتند و با تغییر مدیرمسئولی ۵ نشریه موافقت شد.

به گزارش افکارنیوز ، دبیرخانه هیئت نظارت برمطبوعات در این جلسه، با انتشار فصلنامه «پژوهشنامه مطالعات اسلامی زنان وخانواده» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیر مسئولی «محمد مهدی صفورایی پاریزی» ، فصلنامه «پژوهشنامه اسلام و علوم انسانی» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیر مسئولی «علی معصومی» ، فصلنامه «جمع آوری آب باران» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران» و مدیر مسئولی «جواد طباطبایی یزدی» ، فصلنامه «اقتصاد خاوران» به صاحب امتیازی «سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی» و مدیرمسئولی «سید مهدی رمضانی» ، دوفصلنامه «پژوهش های مدیریت اسلامی» به صاحب امتیازی «انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم» و مدیر مسئولی «مجتبی درودی» ، دوفصلنامه «قرآن، فقه و حقوق» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه علمیه قم» و مدیرمسئولی «ابوالقاسم علی دوست ابرقویی» ، موافقت شد.

هم چنین در این جلسه با تغییرمدیر مسئولی نشریات «پیام سپیدار» از «مجید پیشگاهی» به «مهدی جعفری» ، «فردای نهاوند» از «سمیرا قیاسی» به «علی عبدالملکی» ، «بصیرت و تربیت اسلامی» از «داود اسدی» به «محمدحسن توسلی» ، «تابناک» از «امیر حسین مروی» به «محمد قادری» ، «دین و ارتباطات» از «رضا اکبری» به «محمدسعید مهدوی کنی موافقت شد و نیز تقاضای تغییر وضعیت ۳۱ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

هم چنین در جلسه امروز هیئت نظارت برمطبوعات، به روزنامه «وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «شرق» به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «هفت صبح» به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و نشریه «چشم انداز ایران» به استناد بندهای ۱ و۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات