هجوم احشام به روی پشت بام کارگاه نساجی در پی یافتن غذا منجر به تخریب کارگاه نساجی در پی شکستن سقف آن شدند.

به گزارش افکارنیوز ، سی ان ان اظهار کرد: در پی رسیدن به چمن رویده شده بر روی پشت بام یک کارگاه نساجی در لامورنا واقع در شهرستان کرن وان در انگلستان موجب وارد آمدن هزاران پوند خسارت به کارگاه نساجی شدند

بنابراین گزارش سومارشال صاحب و گرداننده این کارگاه نساجی هنگام سرگرم شدن به فعالیت روزانه خود و بافت و پارچه های ابریشمی سفارش شده ناگهان با صدای مهیبی از کارگاه با تمام وجود خارج شد.

در پس کنجکاوی چند راس از احشام که در پی یافتن غذا به روی سقف این کارگاه نساجی رفتند، سقف آن تحمل و وزن آن را نداشت و فرو ریخت.

این احشام مطعلق به همسایه کناری سومارشال بوده و به دلیل خراب کاری احشام خود کلیه مخارج این کارگاه را برای راه اندازی دوباره آن به عهده گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات