رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم گفت: ۲۳ سال است که نمک ید دار در کشور مصرف می شود و این مسئله در طول این سال ها باعث شده که ضریب هوشی ۶۰ میلیون نفر اضافه و از بروز ۲۰ میلیون گوآتر نیز پیشگیری شود.

به گزارش افکارنیوز ، فریدون عزیزی اظهار داشت: اضافه کردن ید به نمک فقط برای کاهش گوآتر نیست، بلکه برای آنکه جنین، نوزاد و در ادامه کودک رشد ذهنی، عصبی و روانی کامل داشته باشد، ید به نمک اضافه می شود.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم گفت: ۲۳ سال است که نمک ید دار در کشور مصرف می شود و این مسئله در طول این سال ها باعث شده که ضریب هوشی ۶۰ میلیون نفر به خصوص کودک و نوجوان اضافه شود و از بروز ۲۰ میلیون گوآتر نیز پیشگیری شود.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: در ۱۵ سال اول برنامه تغذیه با نمک یددار یعنی در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ با نظارت کامل وزارت بهداشت و همکاری همه سازمان ها این امر به نحو کامل و بسیار عالی انجام شد، ولی مطالعات اخیر نشان داده است که درصدی از نمک های موجود فاقد ید هستند.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم ادامه داد: این مسئله به ویژه در ۵ استان کشور مشاهده شده است و در آزمایش و شاخص هایی که از میانه ید ادرار به دست آمده است مقدار مناسب پائین تر از دوز موردنظر است.

عزیزی افزود: این امر حدود ۳ سال است که به تمام دوایر ذی ربط اطلاع داده شده و جلسات متعددی برگزار شده است، ولی هنوز به نظر می رسد که تصمیم مطلوبی در مورد یددار نبودن بعضی از نمک های موجود در این ۵ استان حاصل نشده است.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم اظهار داشت: ما مجدداً قرار است ید ادرار را در سطح کشور و در دانش آموزان و زنان باردار با کمک وزارت بهداشت بسنجیم و اگر هنوز کاستی وجود داشت این مسئله را به طور رسمی اطلاع خواهیم داد.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه حل موجود برای حل این مسئله را نظارت بیشتر ارگان های موجود و همچنین وزارت بهداشت عنوان کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات