عضو اتاق فکر مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، گفت: تحقیقات نشان می دهد افکار و انگیزه ها و قضاوت های دختران و پسران بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده است.

به گزارش افکارنیوز ، مجید کاشانی افزود: در هیچ کجای تاریخ دختران و پسران تا به این اندازه در زمینه ارتباطات های بین نسلی از نظر نوع تفکر به هم نزدیک نشده بودند و در سال های اخیر انگیزه ما و تصورات کاملا یکسان شده اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که دختران و پسران چه از لحاظ فطرت و تفاوت های فیزیولوژیکی و روانی و چه از نظر رفتارهای جنسی، ارتباطات اجتماعی و عاطفی و شأنیت اجتماعی در دو پایگاه و منزلت متفاوت هستند و متاسفانه فرهنگ های استعماری و غربی توانسته است این تفاوت را کمرنگ کنند و جوانان را در موقعیتی یکسان قرار دهد.

کاشانی با اشاره به اینکه برخلاف تفکر بزرگسالان تمام جوانان توجه و دغدغه چندانی بر شغل و ازدواج و مسکن ندارند، گفت: نیازهای جوان را باید از دو نگاه بررسی کرد که یکی نگاه بزرگترها و دیگری نگاه خود جوانان است؛ چرا که از نگاه جوانان مهم ترین و اولین نیاز تعریف درست از ارتباطات اجتماعی و اوقات فراغت است و فقط برای قشر معدودی از جوانان بحث شغل و مسکن و ازدواج مطرح می شود.

عضو کمیسیون جوانان و بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارکرد: تعریفی که سازمان بین المللی یونسکو از جوان دارد. وزارت ورزش و جوانان نیز آن را پذیرفته است، سن ۱۵ تا ۲۹ سال است و قشر محدودی از این افراد دغدغه هایی را دارند که مسئولان و بزرگترها فکر می کنندکه دغدغه اصلی جوانان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات