یک عضو شورای شهر تهران در خصوص نحوه اجرای مدیریت پسماند شهری، گفت: فعالیت سازمان مدیریت پسماند قابل قبول است اما انتظار شهروندان در مرحله اول و بعد نمایندگان آنها در شورا برآورد نشده است.

به گزارش افکارنیوز ، ابوالفضل قناعتی گفت: فعالیت سازمان پسماند در پایتخت، پایلوت و الگویی ی است برای دیگر شهرهای کشور و به همین دلیل باید عملکرد بهتری را شاهد باشیم و باید با تلاش بیشتر هم از نظر کیفی و هم از لحاظ کمی، رضایتمندی شهروندان را فراهم کنند.

وی افزود: در حال حاضر سیستم هایی که در محدوده کهریزک پسماند را به انرژی تبدیل می کند و از آن استفاده های دیگر می کنند، هزینه زیادی را به شهرداری تحمیل می کنند و برنامه ریزی را برای تفکیک و تبدیل پسماند در بعضی مناطق شهری که امکانش وجود دارد، شده است. البته باید آسیب های این طرح بررسی شود و در مورد محاسن و معایب طرح کار کارشناسی دقیق انجام شود.

وی گفت: حمل و نقل و انتقال که زباله از داخل شهر به محل های تفکیک و تبدیل زباله به انرژی هزینه زیادی را به شهرداری تحمیل می کند و قطعا تفکیک از محل و یا مبدا علاوه بر این که باید اصول بهداشتی آن رعایت شود، یقینا فواید بسیاری به همراه خواهد داشت و شورا این مسئله را به صورت دقیق دنبال خواهد کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات