یک کارشناس امور اجتماعی گفت: پدیده کودکان کار به عواملی چون، فقر و مسائل اقتصادی، فوت و یا از کار افتادگی سرپرست خانوار و تغییر ساختار زندگی بستگی دارد.

به گزارش افکارنیوز ، با اشاره به وجود کودکان کار گفت: به علت رشد شهر نشینی و تغییرات ساختار زندگی خانوادگی، افزایش روز افزون جرائم به خصوص پدیده طلاق، بیکاری، فروپاشی نظام ارزش های اجتماعی و سقوط اصول اخلاقی و فقدان سیاست گذاری دقیق جمعیتی باعث بروز پدیده کودکان کار شده است.

وی با اشاره به تعریف کودکان کار بیان کرد: کودکان کار کسانی هستند که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، نداشتن سرپرست و یا از کار افتادگی پدر، نداشتن سرپناه، گاهی نبودن حقوق نهادهای حمایتی ناچارند بهترین دوران عمر خود را برای گذراندن زندگی به مشاغل کاذب و یا تکدی گری سپری کنند، که این کودکان به لحاظ روحی روانی و جسمی، اخلاقی خطرناک و آسیب پذیر و حتی در مواقعی آسیب رسان هستند که این کودکان به دلیل مسائل گفته شده و از جمله اقتصادی از تحصیل، بهداشت، امنیت و تغذیه محرومند.

بای با اشاره به تقسیم بندی کودکان کار افزود: به لحاظ بروز مشکلات و گرفتاری ها سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی، کودکان کار و خیابانی را براساس وضعیت زندگی، آنان را به کودکان بی خانمان که خانه و خانواده ندارند و به صورت کارتن خوب زندگی می کنند و دسته دیگر کودکانی هستند که دارای خانه و خانواده دارند ولی زیر پوشش باندهای مافیایی مثل توزیع مواد مخدر و… زندگی می کنند و سری دیگری از این کودکان، کسانی بودند که قبلا بی خانمان بودند ولی حالا تحت پوشش مراکز حمایتی نگهداری می شوند و بالاخره دسته آخر کودکانی هستند که با خانواده خود در سر چهار راه ها به کار گل فروشی و یا تکدی گری مشغول می باشند که به طور کلی کودکان کار با کار متکدیگری و کارهای کاذب پرداخته و یا به کارهای بزهکاری و ولگری روی می آورند.

وی با اشاره به عوامل پیدایش کودکان خیابانی ادامه داد: رشد شهر نشینی و پرهیز از ساختار زندگی خانوادگی، افزاش بزهکاری اجتماعی، طلاق، فوت و یا از کار افتادگی سرپرست خانواده، تورم و نابسمانی های اقتصادی را می توان از عوامل بروز پیدایش کودکان کار نام برد.

بای در خاتمه با اشاره به ارائه راهکار خاطرنشان کرد: مهم ترین و اساسی ترین اقدام برای این کودکان سازمان دهی و برنامه ریزی دقیق، حمایت و پشتیبانی از آنان و فراهم ساختن شرایط زندگی برای آنان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات