وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت مصرف" شیر" به عنوان یک نیاز بهداشتی، از گزارش ارایه شده به رییس جمهور درباره اهمیت مصرف شیر و لزوم برقراری توزیع شیر در مدارس خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی گفت: " شیر" از نظر بهداشتی یک نیاز مبرم برای جامعه و بویژه سنین در حال رشد است.

وی در این باره افزود: به دلیل اهمیت مصرف شیر بویژه برای سنین در حال رشد، گزارشی را به ریاست جمهور ارایه دادیم تا بتوانیم توزیع شیر مدارس را حداقل تا مقطع راهنمایی داشته باشیم.

وزیر بهداشت گفت: " شیرمدارس" سال هاست مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته و به دلیل اهمیت بهداشتی آن، لازم است دوباره برقرار شود.

وی به اظهارات اخیر رییس جمهور در ارایه گزارش عملکرد صد روزه دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام آقای رییس جمهور گویا بنا بر آن است که شیر مدارس از سر گرفته شود؛ این امر باعث مسرت ما در بخش بهداشت است.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوال  درباره سرانه مصرف شیر در ایران به دنبال افزایش قیمت هایی که در فرآورده های لبنی صورت گرفته، گفت: سرانه مصرف شیر در ایران بسیار پایین تر از کشورهای دیگر و حتی کشورهای همجوار است. برنامه ها برای کاهش قیمت شیر و به دنبال آن افزایش مصرف را باید از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات