سخنگوی شورای شهر تهران بزرگترین نقطه ضعف مدیریت پسماند شهر تهران را عدم سرمایه گذاری مناسب در این بخش دانست و گفت: ضروری است که در خصوص پسماند، بازیافت مناسب را داشته باشیم.

به گزارش افکارنیوز ، رضا تقی پور فت: مدیریت پسماند نیازمند یک سری طرح های اساسی و سرمایه گذاری های کلان است. در دوره های گذشته تا حدودی این کار انجام شده است و طرح هایی ارایه شده ولی با توجه به محدودیتی که در پذیرش طرح ها و تامین اعتبارات لازم وجود داشته، کار به صورت کامل انجام نشده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز طرح هایی در برنامه پنج ساله دوم پیش بینی شده که امیدواریم منابع به شکلی باشد که تمامی این طرح ها تصویب شود. اگر این طرح های ارایه شده تصویب و اجرا شود می توان امیدوار بود زنجیره مدیریت پسماند تا حدود زیادی کامل شود.

آنچه که تا امروز در تهران اتفاق افتاده است طبیعتا یک زنجیره ی کامل و مجموعه به هم پیوسته در خصوص مدیریت پسماند نبوده است

وی تاکید کرد: آنچه که تا امروز اتفاق افتاده است طبیعتا یک زنجیره ی کامل و مجموعه به هم پیوسته در خصوص مدیریت پسماند نبوده است. یعنی میزان بازیافتی که امروز داریم و در مرحله بعد از آن استفاده می کنیم مقدمه ی محدودی است از آنچه که باید اتفاق بیفتد و امیدواریم با افزایش سرمایه گذاری ها به مرور در حوزه تفکیک، بازیافت و استفاده از این منابع رشد لازم را بدست بیاوریم.

تقی پور با اشاره به بحث های فرهنگی و زمینه سازی اجتماعی در خصوص مدیریت پسماند شهری، گفت: محور دومی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد بحث های فرهنگی و فرهنگ سازی است. با توجه به این که تفکیک از مبدا نهادینه نشده است و ساختار کاملی بدست نیاورده است، الان در شهر انجام نمی شود و بر همین اساس باعث شده در بسیاری موارد بازیافت غیراقتصادی شود.

تقی پور ادامه داد: اگر بتوانیم دو مسئله سرمایه گذاری و فرهنگ سازی را حل کنیم می توانیم امیدوار باشیم تا حدود زیادی قضیه بازیافت و پسماند شهری بهبود پیدا می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات