کشتی گیر ایرانی گفت: ۴ بار به جان من سوء قصد شد. یک بار دارویی که در غذای زندانیان می ریختند در غذای من بیش از حد بود و مرا تا یک قدمی مرگ برد. یک بار نیز دستم شکست و ۴ ماه بعد مرا به بیمارستان بردند

به گزارش افکارنیوز ، بهروز لطفی نسب پس ۱۱ سال زندانی بودن در ژاپن، شکایتی را علیه دولت ژاپن مطرح کرد. او در شکایت خود گفت: مرا به اتهام واهی در ژاپن دستگیر کردند و به خاطر آن ۱۱ سال در زندان تحت بدترین رفتار و شکنجه ها بودم.

وی افزود: حتی ۴ بار به جان من سوء قصد شد. یک بار دارویی که در غذای زندانیان می ریختند در غذای من بیش از حد بود و مرا تا یک قدمی مرگ برد. یک بار نیز دستم شکست و ۴ ماه بعد مرا به بیمارستان بردند. در این مدت هیچ وکیلی را در اختیار من قرار ندادند و جلسات دادگاه ۲۶ جلسه به طول انجامید.

وی در خصوص علت دستگیری اش نیز گفت: مرا در جریان درگیری یاکوزاها به اتهام نداشتن پاسپورت دستگیر کردند اما وقتی برای پیدا کردن کارت اقامتم به خانه ام رفتم مدعی شدند در آنجا مواد مخدر کشف کرده اند. این در حالی است که آدرسی که آنها رفته بودند محل اقامت من نبود. همچنین در مدتی که در زندان بودم هرچه برای خانواده ام نامه می نوشتم نامه به دست آنها نمی رسید اما از سوی دیگر افراد ناشناس به جای پدرم برای من نامه می فرستادند. حدود ۵ سال و نیم طول کشید تا حکم دادگاه علیه من قطعی شود.

این کشتی گیر همچنین گفت: پرونده ام در مرحله صدور رای قرار دارد و به زودی حکم دادگاه صادر می شود.

دکتر مرتضی نجفی اسفاد، وکیل کشتی گیر ایرانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: سفارت ژاپن به عنوان نماینده رسمی و قانونی دولت امپراتوری ژاپن در ایران، طرف این پرونده می باشد. هنگام تشکیل جلسه دادگاه سفارت نماینده ای را به این مرجع قضایی معرفی نکرد و حتی از تقدیم لایحه ای به شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران سر باز زد.

وی افزود: البته مدتی بعد مطلع شدیم که لایحه ای بسیار کوتاه از سوی سفارت دولت ژاپن به دادگاه ارائه شده که در آن برای دادگاه صلاحیتی قائل نشده و به استناد کنوانسیون معصومیت قضایی دول در کشورهای دیگر از دادگاه تقاضای عدم رسیدگی کرده بود. در این لایحه سفارت ژاپن وارد ماهیت دعوای طرح شده علیه آن دولت نشده است.

وی افزود: من نیز در سه مرحله اقدام به تقدیم لوایح به دادگاه کردم که با استدلال های حقوقی و تجربیات ۳۰ سال گذشته خود در عرصه مباحث حقوق بین الملل از شعبه ۵۵ دادگاه مخصوص رسیدگی به دعاوی بین المللی مصرانه درخواست کردم که رای به نفع موکل اینجانب صادر شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق محرز و بلاشک قواعد آمره حقوق بین الملل امروز، رعایت حقوق بشر در ابعاد مختلف از جمله منع شکنجه، رعایت حقوق شهروندی و امثال آن می باشد. در پرونده موکلم آنچه که توسط دستگاههای قضایی، اجرایی و امنیتی دولت ژاپن نسبت به آقای لطفی نسب صورت گرفته مصداقی از نقض حقوق بشر و نقض صریح و آشکار قواعد آمره است. پس با توجه به موارد اشاره شده و قوانین بین الملل شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران صلاحیت کامل برای رسیدگی به این پرونده را دارد. از روح حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی علیه دول همین معنی و مفهوم قابل درک و استنباط می باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات